Klik hier voor het concept van de vuistregels

De vuistregels bieden professionals handvatten voor de praktijk. Na de conferentie publiceren we de vuistregels in een praktische uitwerking via een app of website. We hopen deze app/website eind 2016 te lanceren.

Met alle partijen werken we aan vervolgstappen, die in de praktijk verder helpen met het borgen van de privacy en de omgang met persoonsgegevens. Wilt u met uw organisatie aansluiten en betrokken worden bij de vervolgactiviteiten, dan kunt u dit kenbaar maken bij leonsonnenschein@ziggo.nl.