Met alle partijen werken we aan vervolgstappen, die in de praktijk verder helpen met het borgen van de privacy en de omgang met persoonsgegevens.

Wilt u meer informatie over manifest en vuistregels, of wilt u met uw organisatie aansluiten en betrokken worden bij de vervolgactiviteiten, dan kunt u dit kenbaar maken bij leonsonnenschein@ziggo.nl.

Klik hier voor het verslag van de bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd’.