Bestuurlijke top Circulaire Economie:
Van Afval naar Grondstoffen


Graag nodigen wij u als wethouder uit om op vrijdagmiddag 11 november in het Stadskantoor in Utrecht met elkaar te praten over de ingezette transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Immers, wij wensen grondstoffen optimaal in te zetten en te hergebruiken door deze op duurzame wijze te winnen en daarmee aantasting van de leefomgeving en gezondheid te voorkomen. Ook willen we dat producten en materialen zo worden ontworpen dat hergebruik met zo min mogelijk waardeverlies gepaard gaat. Om deze transitie te versnellen zijn veel publieke en private partijen nodig. Wat kan uw bijdrage als lokaal bestuurder zijn?

Hergebruik economie
In de huidige collegeperiode bent u aan de slag gegaan met het bewerkstelligen van minder restafval en het scheiden van meer soorten huishoudelijk afval. En hebt u meer kennis gekregen over ons huishoudelijk afval. Ongetwijfeld is er al sprake van een slimme inzameling en zet u in op recyclen. En wat kunt u nog meer doen? Hoe gaan we aan de slag in andere domeinen en/of op verschillende schaalniveaus? De SER en ook Het PlanBureau van de Leefomgeving hebben hierover geadviseerd. De secretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma en minister van Economische Zaken Henk Kamp hebben hierop gereageerd met het rijksbrede programma Circulaire Economie.

Interessante sprekers
Tijdens deze bestuurlijke top geven we Lidewijde Ongering, secretaris generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de gelegenheid het programma toe te lichten. Dirk-Jan Koch, speciale gezant voor natuurlijke hulpbronnen, werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, gaat in op de vraagstukken die spelen bij het veilig stellen van grondstoffen. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen, neemt u mee bij het maken van een strategie als lokaal bestuur in samenwerking met de regio om met elkaar te bereiken dat u kringlopen van producten en materiaalstromen zoveel mogelijk gaat sluiten. U krijgt van beide sprekers handvatten aangereikt om aan de slag te gaan, zeker als u ook beide workshops bijwoont. Namelijk, via uw eigen inkoop en aanbestedingsbeleid kunt u de koers bepalen en met de juiste toon en verhaal kunt u uw besluiten uitdragen

Graag tot 11 november.