De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt overheidsinstanties en -organen verplicht een Functionaris Gegevensbescherming te hebben. Uiterlijk 25 mei 2018 is de aanstelling van een FG verplicht. In december en januari organiseren VNG en KING vier netwerkbijeenkomsten voor mensen die binnen gemeenten bezig zijn met de inrichting van de functie van Functionaris Gegevensbescherming. Hierbij kun je denken aan FG’s zelf, maar ook aan CISO’s, Hoofden Informatiebeleid en Privacy experts. Tijdens de bijeenkomsten willen wij met elkaar spreken over de functie en opgaven van de FG binnen de gemeentelijke organisatie.

Wat doet een FG?
De FG ziet toe op de naleving van de privacyregelgeving in een organisatie. Daarnaast dient een FG:

  • inventarisaties van gegevensverwerkingen te maken;
  • meldingen van gegevensverwerkingen bij te houden;
  • vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie af te handelen;
  • interne regelingen te ontwikkelen;
  • te adviseren over technologie en beveiliging (privacy by design);
  • input te leveren bij het opstellen en aanpassen van een gedragscode.

Deze vraagstukken spelen bij uitstek bij gemeenten. Er ligt dus een belangrijke opgave voor gemeenten en de mensen die daar de FG-functie gaan inrichten.

Waarom bijeenkomsten?
Het doel van de netwerksessies is om inzichtelijk te maken waar gemeenten tegenaan lopen bij het opzetten van de functie van FG, maar ook om te spreken over waar de FG in zijn/haar dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Daarnaast bieden de sessies een uitstekende mogelijkheid om onderling met elkaar in gesprek te gaan, inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen.