De middagen worden plenair geopend met een inleiding door een inspirerende spreker. Tijdens deze inleiding wordt een reflectie gegeven op de rol van FG’s in de opgaven op het gebied van privacy voor gemeenten. Daarbij gaat het zeker over de opgaven die voortvloeien uit de nieuwe Europese regelgeving. Maar ook de groeiende complexiteit rondom privacy in de informatiesamenleving en de mogelijke rol(len) van FG’s in de gedachtevorming en bewustwording die daarbij horen, komen aan de orde.

Daarna vinden er in kleinere groepen gesprekssessies plaats onder begeleiding van een tafelvoorzitter. De VNG heeft uitdagingen en praktijkverhalen over de functie van FG geïnventariseerd door contact te hebben met  FG’s van diverse gemeenten. Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de gespreksessies zijn onder andere:

 • Het creëren van bewustzijn ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de organisatie;
 • Het functieprofiel, de rol en de positionering van de FG in de organisatie;
 • Vraagstukken over thematische onderwerpen zoals onder andere:
  - het geven van toestemming voor het gebruik van gegevens;
  - gegevensuitwisseling: gemak versus privacy;
  - inbedden en uitvoeren van een privacy impact assessment ('PIA');
  - Big data en smart cities vs. Privacy;
  - knelpunten tussen de bescherming van persoonsgegevens enerzijds en de verplichting om gegevens te publiceren anderzijds. 

Programmatijden

12.30 – 13.00 uur Inloop met broodje
13.00 – 14.00 uur  Start bijeenkomst met plenaire spreker:
- mr.dr. Bart W. Schermer (Universiteit Leiden & juridisch adviesbureau Considerati)
- Dominique Hagenauw, M.A. LL.M. (Juridisch adviesbureau Considerati)
- mr.drs. Martine Wubben (Juridisch adviesbureau Considerati)
14.15 – 15.00 uur  Gesprekssessies olv tafelvoorzitters ronde 1 Rol van de FG
15.00 – 15.15 uur  Pauze
15.15 – 16.00 uur  Gesprekssessies olv tafelvoorzitters ronde 2 Vooruitblik en ondersteuning VNG
16.15 uur   Einde en informele afsluiting