Programma
Onderstaand treft u het voorlopige programma van de Belastingconferentie 2017. De komende tijd zullen wij de plenaire sprekers en verdere invulling hier vermelden.

Dinsdag 21 maart 2017  
13.30 - 14.00 uur                   Ontvangst (beursvloer)
14.00 - 15.15 uur                   Workshopronde 1
15.15 - 16.00 uur                   Pauze
16.00 - 17.15 uur                   Workshopronde 2
17.15 - 19.00 uur                   Netwerken en borrelen
19.00 - 20.00 uur                   Plenaire opening
20.00 - 21.00 uur                   Walking dinner op de beursvloer

Woensdag 22 maart 2017
 
09.00 - 10.00 uur                   Ontvangst & registratie
10.00 - 11.15 uur               Workshops ronde 3
11.15 - 11.45 uur                   Koffiepauze
11.45 - 13.00 uur                   Workshops ronde 4
13.00 - 14.00 uur                   Lunch
14.00 - 15.30 uur                   Plenair programma 

 

Sprekers

Dinsdag 21 maart

Gerrit-Jan Zwenne 

Gerrit-Jan Zwenne (1966) werd op 1 oktober 2011 benoemd tot hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw. Hij houdt zich vooral bezig met de toepassing en werking van de privacywet- en regelgeving, en in het verlengde daarvan ook met telecom- en internetrechtelijke vraagstukken.
Daarvoor was hij al aan eLaw verbonden als universitair hoofddocent. Gerrit-Jan studeerde rechten in Leiden en promoveerde in 1998 aan dezelfde universiteit op een proefschrift over belastingheffing en informatieverplichtingen. Hij geeft geregeld colleges en cursussen binnen zijn expertisegebieden en publiceert over deze onderwerpen. Naast zijn aanstelling bij eLaw is hij verbonden aan Brinkhof Advocaten te Amsterdam.
Gerrit-Jan is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht (NVvIR); bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht (VPR); docent in de VIRA-Grotius opleiding voor ICT-recht advocaten; redacteur en auteur van Tekst & Commentaar Telecom- en privacyrecht (inmiddels 5e druk 2015); redacteur Sdu Monografieën ICT-recht. Hij maakte onder meer deel uit van de externe klankbordgroep van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten (‘Cie Elias’), die onderzoek deed naar mislukte overheids-ICT projecten ( kamerstukken II 2014/15, 33 326, nr. 5, voorzitter van de begeleidingscommissie bij de evaluatie van de Wet Bibob (WODC 2014)

Eric de Rijk

Eric de Rijk (1962) werkt sinds september 2013 als senior adviseur public affairs bij de VNG. In die hoedanigheid onderhoudt hij de contacten tussen de VNG en de Tweede en Eerste Kamer op allerlei terreinen, waaronder gemeentefinancien. 
Hij zal onder andere ingaan op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart en de mogelijke gevolgen daarvan voor gemeenten, in het bijzonder op het gebied van belastingen.

Eric heeft geschiedenis gestudeerd en heeft eerder gewerkt voor de PvdA-Tweede Kamerfractie, het Interprovinciaal Overleg en de provincie Utrecht. Sinds kort is hij bestuurslid van de Beroepsvereniging voor Public Affairs.

Woensdag 22 maart

Gerard Kemkers

De VNG Belastingconferentie wordt afgesloten door Gerard Kemkers. Gerard Kemkers is een van de meest succesvolle schaatscoaches van Nederland. Zelf behaalde hij Olympisch succes in 1988 door op de 5.000 meter de bronzen medaille te veroveren. Gerard Kemkers vertelt over zijn ervaringen met betrekking tot het coachen en opleiden van de beste schaatsers ter wereld. Zijn visie is helder, zijn werkwijze ondoorgrondelijk. 

Jan Geert Bakker 

Jan Geert Bakker is directeur Belastingen van de gemeente Amsterdam. Hij is deelnemer aan het G4-overleg van directeuren Belastingen en bestuurslid van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB).

Jan Geert zal ingaan op de ontwikkelingen die hij ervaart en die hij verwacht op het terrein van de gemeentelijke belastingen. Zowel voor de belastingorganisaties als voor de medewerkers, de gemeentelijke belastingambtenaren. Het thema van de conferentie, transparantie en vertrouwelijkheid, zal ook in zijn bijdrage een plaats krijgen.

Peter Heskes

Peter Heskes is gemeentelijke ombudsman voor de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg, de GGD-Haaglanden en het tunnelproject Rotterdamse Baan. Als ombudsman krijgt Peter klachten over de volledige dienstverlening van de gemeente en kan hij een reflectie geven vanuit het perspectief van de burger. Hij zal ingaan op het fenomeen medebewoning. Daarbij komen verschillende aspecten als privacy, digitale snelweg, hergebruik gegevens/informatie aan de orde.