Presentaties
Hieronder vindt u alle beschikbare presentaties.

Workshop 2 Kindermishandeling met toegebracht letsel….. en dan?
Workshop 5 College Tour met Corinne Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.
Workshop 6 Ontucht voor de rechter
Workshop 8  de rol van onderwijs in de aanpak kindermishandeling en filmpje
Workshop 10 Solidariteit, kwetsbaar ouderschap en de Meldcode…van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam.
Workshop 11a Hoezo is samenwerking binnen de keten goed voor de veiligheid van een kind…??????
Workshop 11b Lerend werken: in 8 stappen door de keten 
Workshop 14 In dialoog met plegers, “Eerlijk is Eerlijk”
Workshop 16 Vrouwenopvang: Veilige opvang voor slachtoffers huiselijk geweld
Workshop 17 Landelijke cijfers van de vrouwenopvang
Workshop 18 Kwaliteitsbeleid bij de opvang van de slachtoffers huiselijk geweld

Workshop 20 Rol van gemeenten bij mensenhandel: gevolgen advies Commissie Lenferink 
Workshop 21 Ambulante hulpverlening en/of intramurale zorg?
Workshop 22 Als man heb je al gauw de schijn tegen
Workshop 23 Aanpak ouderenmishandeling in Zuid Limburg, beleidsmatig en uitvoerend 

Workshop 24 Twee jaar Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en trailer
Workshop 25 Technologie is niet het probleem, het is ons gedrag
Workshop 26 Hoor & Zie Mij

Workshop 27 Interactieve Signalenkaart huiselijk geweld en Kindermishandeling: signaleren kun je leren 
Workshop 28 Centrum Seksueel Geweld: een aanpak die werkt!
Workshop 29 Begin bij het begin…..stop geweld in de vroegste relatie
Workshop 34 Leren van en verbeteren door de klantreis van kwetsbare gezinnen
Workshop 36 Digitale hulp bij beleid maken rond huiselijk geweld en kindermishandeling
Workshop 37 Vlaggensysteem (ex-)Partnerrelaties (VeP) Signaleren, bespreekbaar maken, beoordelen en handelen bij (vermoedens) van partnergeweld 
Workshop 38 Preventie van Kindermishandeling
Workshop  40 Een mijlpaal op weg naar effectievere interventies huiselijk en seksueel geweld: tijd voor een feestje!?
Workshop  41 MDA++, waar staat dat voor?
Workshop  42 De Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld: beleidsinstrument voor gemeenten 
Workshop  44 Weloverwogen uit huis plaatsen: effectieve inzet van het huisverbod 
Workshop  45 Workshop ‘Wereld café’ ervaringskennis achter de voordeur 
Workshop  46 Sterk aan het werk: hoe blijf je als professional gezond!
Workshop  47 De e-learning module privacy & module gespreksvoering.  Twee online cursussen voor sociale professionals
Workshop  51 Innovatieve toepassingen in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld: virtual reality en apps
Workshop  53 Samenwerkend Toezicht Jeugd: Leren van Calamiteiten 
Workshop  54 Beschrijven en onderbouwen van het behandelaanbod voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel
Workshop  55 Ketenaanpak vrouwelijke genitale verminking: de rol van gemeenten
Workshop  56 Clientparticipatie, het in gang zetten daarvan
Workshop  59 De aanpak van Vechtscheidingen Leerervaringen vanuit een lokaal en landelijk perspectief 
Workshop  60 Hoe deel je informatie bij (vermoedens) van kindermishandeling?
Workshop  61 Film: ‘lieve mama’ de zoektocht van een KOPP kind
Workshop  63 Op weg naar preventie van vechtscheiding: versterk relaties en  investeer in ouderschap 
Workshop  64 Na de vrouwenopvang: zorg en ondersteuning voor vrouwen en kinderen
Workshop  67 Gemeentelijke regie op de aanpak van kindermishandeling en het verslag
Workshop  70 Scholen in actie tegen kindermishandeling
Workshop  71 Seksueel misbruik bij kinderen met een verstandelijke beperking 
Workshop  72 Burgemeester op de Bres 
Workshop  73 Voorbeelden van programmatische samenwerking vanuit de Academische Werkplaats aanpak kindermishandeling (AWK) en het consortium Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling
Workshop  74 Een huiselijk geweld / kindermishandelingszaak op ZSM: wat gebeurt er in de praktijk?
Workshop  75 1 en 1 wordt 3! Combineren van forensische en kindergeneeskundige expertise 
Workshop  77 Veilig achter de voordeur!
Workshop  79 EU Project PROMISE. De vertaling van de werkwijze van Amerikaanse Child Advocacy Centers naar een integrale aanpak in Europa
Workshop  83 Allemaal gekkies?

Workshop  84 Vermoeden van seksueel misbruik: Wie praat wanneer met het kind?
Workshop  88 Aanpak complexe scheidingen; geloven we ouders op hun woord of moeten we feitenonderzoek doen  

Workshop  89 Moviera in de wijk: van binnen naar buiten
Workshop  90 Analyseren van geweld 

Workshop  91 Kindcheck in de GGZ en verslavingszorg
Workshop  92 Stilstaan bij Herstel 
Workshop  93 De kracht van lotgenotencontact

Workshop  95 Kindermishandeling; de ervaringen van een kind.
Workshop  96 Littekens onder de huid als sporen van geweld.
Workshop  97 Het is genoeg! 

Workshop  98 Operation Encompass: een innoverende en succesvolle samenwerking tussen politie en scholen
Workshop  100 Hoe werk je samen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Wicher Pattje interviewt Sander van Arum.
Workshop  101 Samenwerking in de regio bij aanpak kindermishandeling: wat leren we van de ervaringen van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik
Workshop  102 Aanscherping Meldcode en werkwijze Veilig Thuis
Workshop  103 Als liefde een last wordt
Workshop  104 Ik heb al veel meegemaakt
Workshop  105 KinderrechtenNU slaat brug tussen kind, onderwijs, opvoeding en zorg

Workshop  106 Politiewerk: betekenisvolle interventies en multidisciplinaire samenwerking
Workshop  108 Jongeren voor een Veilige Toekomst: wat is er nodig in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang?
Workshop  109 Tips voor een gemeentelijk preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling