VNG Belastingconferentie 2017

Op 21 en 22 maart jongstleden was de 23e editie van de VNG Belastingconferentie op Papendal te Arnhem. Er waren 575 deelnemers, meer dan vorig jaar en gezien de sfeer had iedereen zijn beste humeur meegenomen. Het team Belastingen kijkt dan ook tevreden terug op een geslaagd evenement. Dit jaar was het thema “Transparantie, Vertrouwelijkheid en meer…”. Dit thema werd onderstreept door diverse workshops en plenaire lezingen over deze onderwerpen.

In het kader van transparantie liet onder andere de Waarderingskamer haar licht schijnen op hoe zij sociale media monitort en inzet. Ook waren er workshops over aandacht voor de belastingplichtige en de lokale lastenmeter, die ingingen op de vraag hoe je transparanter kan zijn over de belastinginkomsten en uitgaven. Daarnaast gaf de gemeentelijke ombudsman van Den Haag, Peter Heskes een reflectie op gemeentelijke belastingen vanuit het perspectief van de burger. Ook lichtte Eric de Rijk, lobbyist bij de VNG, een tipje van de sluier op hoe de VNG óók achter de schermen te werk gaat om de belangen van gemeenten zo goed mogelijk te behartigen binnen politiek Den Haag en gaf Jan Geert Bakker, directeur belastingen Amsterdam zijn visie op de toekomst van belastingen.

Op het gebied van vertrouwelijkheid werd de verdieping verzorgd door workshops over privacy en datalekken. Het belang hiervan werd  onderstreept door Prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne. Hij ging onder andere in op de Algemene Verordening Gegevensbescherming; de Europese regelgeving die in de plaats komt van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en waar vanaf medio volgend jaar aan voldaan moet worden.

En meer… Vanzelfsprekend kwamen ook andere inhoudelijke onderwerpen aan bod die op de VNG Belastingconferentie thuis horen, zoals actualiteiten, precario, en invordering. Daarnaast ontbraken de kundeworkshops zoals ‘bewust beïnvloeden’ natuurlijk niet. Ook werden deelnemers aan het werk gezet bij de Serious Game van BZK: hoe is het om beleidsmedewerker bij BZK te zijn met al die verschillende belangengroepen die aan je trekken?

Naast het programma was er natuurlijk nog de beursvloer, mogelijk gemaakt door onze geweldige sponsoren. Op de beursvloer kwamen oude vrienden elkaar tegen en werden nieuwe vriendschappen gesmeed onder het genot van een hapje en een drankje. Het bleef er dan ook gezellig tot in de kleine uurtjes.

Het Team Belastingen van de VNG wil dan ook alle bezoekers bedanken voor hun positieve bijdrage om de conferentie wederom tot een succes te maken. Hopelijk tot volgend jaar!