Programma 
De invulling van de werkconferenties is regionaal bepaald en dus per keer anders. De conferenties bieden een podium voor de dilemma’s, praktijkverhalen, oplossingen en vraagstukken rond het thema asielzoekers en statushouders in de regio’s.

Bekijk hieronder per regio het programma en de workshops:

Elke werkconferentie duurt van 10.00 - 16.00 uur en wordt per regio op eigen manier vormgegeven. Een korte plenaire opening met daarna praktische werksessies. Afhankelijk van de behoeften en prioriteiten bepaalt elke regio zelf welke onderwerpen tijdens de werksessies aan bod komen. Regionaal kennisdelen is een belangrijk doel van de werkconferentie.

Doelgroep
Beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, gemeentesecretarissen, managers, directeuren, uitvoerders en ondersteunende professionals van gemeenten. De conferenties zijn ook bestemd voor medewerkers van corporaties, COA, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, departementen, provincies en particuliere huisvesters.