Data en locaties

  • Donderdag 8 juni, Gouda (regio Zuid-West: Zuid-Holland)
  • Maandag 19 juni, Bussum (regio Midden: Utrecht, Flevoland en Noord-Holland)
  • Dinsdag 20 juni, Eindhoven (regio Zuid: Brabant en Limburg)
  • Dinsdag 27 juni, Heerenveen (regio Noord: Groningen, Friesland, Drenthe)
  • Donderdag 29 juni, Zwolle (regio Oost: Overijssel en Gelderland)
  • Donderdag 29 juni, Middelburg (regio Zuid-West: Zeeland)

Tijden
09.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.00 - 15.45 uur Programma (onderbroken door lunch van 13.00-14.00 uur)
15.45 - 16.30 uur Afsluiting met borrel

Doelgroep
Beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, gemeentesecretarissen, managers, directeuren, uitvoerders en ondersteunende professionals van gemeenten en zijn ook bestemd voor medewerkers van corporaties, COA, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, departementen, provincies en particuliere huisvesters.

Kosten
Deelname aan de werkconferenties is gratis maar niet vrijblijvend. Bij het niet melden van verhindering uiterlijk 2 dagen voor de bijeenkomst brengt de organisatie € 95,- (excl. BTW) in rekening.

Deelnemen
U kunt zich nu inschrijven voor één van de werkconferenties Samen doen, van vluchteling tot inwoner in juni 2017.

Annuleren of wijzigen
Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link te klikken in uw e-mailbevestiging en uw registratie aan te passen. Tot twee dagen voorafgaand aan iedere bijeenkomst kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Indien uw annulering na deze termijn wordt doorgegeven, bent u de organisatie 95,- euro verschuldigd. Bij verhindering kan uw plaats nog wel worden ingenomen door een vervanger. Uw vervanger schrijft zichzelf in via de website. Daarna geeft u de naam van de vervanger per mail door aan vngcongressen@vng.nl. Wij zorgen dan voor een kosteloze annulering van uw inschrijving.

Informatie over uw registratie
VNG Congressen
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
070 - 373 84 58
vngcongressen@vng.nl
www.vngcongressen.nl

Georganiseerd door
De werkconferenties worden georganiseerd door het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid) en het Platform Opnieuw Thuis. Het Platform Opnieuw Thuis en OTAV houden in juli 2017 op te bestaan, maar het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders gaat verder tot mei 2018.