Programma Regio Zuid-West: Zuid-Holland
Donderdag 8 juni, Gouda, Het Oude Stadhuys

PROGRAMMA:

09.30 - 10.00 uur   Inloop en ontvangst
10.00 - 10.10 uur   Welkom door dagvoorzitter Cindy de Koning
10.10 - 10.25 uur   Opening door Han de Jager, wethouder gemeente Alphen aan den Rijn
10.25 - 11.20 uur   Gesprek met o.a. Tamer Alalloush (Dreaming of Syria) en Senait Tekie (sleutelpersoon gezondheid
                                 statushouders
), gevolgd door discussie met de zaal
11.20 - 11.45 uur   Koffie/thee
11.45 - 13.00 uur   Eerste ronde sessies
13.00 - 14.00 uur   Lunch en zeepkistsessies
1
3.10 - 13.20 uur   Zeepkist Gemeente Rotterdam: mevrouw Veringmeier, gemeente Rotterdam
13.40 - 13.50 uur   Zeepkist Gemeente Gouda: vrijwilligerswerk voor en door vergunninghouders, Marjo van Loon,
                                 vrijwilligersinformatiepunt gemeente Gouda

14.00 - 14.30 uur   Intermezzo door Bright Richards (New Dutch Connections)
14.30 - 15.45 uur   Tweede ronde sessies
15.45 - 16.30 uur   Einde programma, borrel

WORKSHOPS:

Workshop 1 - Huisvesting en de kracht van regionale samenwerking
Thema - Huisvesting
Werkvorm - Interview

Omschrijving
Door regionaal samen te werken kunnen gemeenten vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, zodat taakstellingen beter kunnen worden gerealiseerd. In de workshop staat de regionale aanpak in de Drechtsteden centraal evenals de samenwerking tussen Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk. Wat kunnen we leren van hun aanpak?

Sprekers
Wim Vos - gespreksleider

Leo Damen, gemeente Zwijndrecht
Bernadet van Vliet, Ferm Werk
Luuk Feijt, Radboud Universiteit

Workshop 2  - Nieuwe woningbeheerders in de buurt
Thema - Huisvesting
Werkvorm - Interview

Omschrijving
Er is een nieuwe groep woningbeheerders ontstaan, die ook doelgroepen zoals vergunninghouders, die traditioneel door woningcorporaties worden bediend, huisvesten. Hoe gaan zij te werk? Wat zijn overwegingen het woningbeheer juist wel of juist niet uit te besteden?

Sprekers
Johan van der Craats - gespreksleider
Marc Ketelaar, de Huischmeesters
Dennis Cleef, Livable

Workshop 3 - Flexibele opvang en woonvormen
Thema - Huisvesting
Werkvorm - Interview en discussie

Omschrijving
De sterk wisselende instroom van vluchtelingen legt het starre karakter van zowel asielopvang als woningmarkt bloot. Er klinkt een steeds luidere roep om meer flexibiliteit in enerzijds de asielopvang en anderzijds het huisvestings- c.q. flexwonenaanbod om beter in te kunnen spelen op de urgente en grillige vraag. Hoe kan een model van flexibele opvang eruit zien? En hoe kan meer aanbod van flexwonen worden gecreëerd? En kan er een relatie worden gelegd tussen de behoefte aan flexibele opvang en huisvesting? In deze workshop nemen we u mee in enkele kijkrichtingen en ervaringen en gaan we met elkaar in gesprek.

Sprekers
Wim Reedijk - gespreksleider
Jeroen Maas en Daniette de Groot, ministerie V&J
Frank CAndel en Jane Fain, AEF
Frenk Wiersma en Michelle van Dijk, ministerie BZK

Workshop 4  - Zorgen voor een kansrijke koppeling en een warme overdracht
Thema - Onderwijs en werk
Werkvorm - Voordracht/debat

Omschrijving
Een vroeg integratietraject start met een kansrijke koppeling aan de gemeente waar een vergunninghouder komt te wonen. Het is daarnaast essentieel dat de bewoner goed wordt overgedragen vanuit de COA-opvang naar de gemeente. Via een warme overdracht wordt o.a. informatie gedeeld over opleidingen, werkervaring, ambities en de voorbereiding op inburgering. Recent is de informatiestroom verbeterd via de uitbreiding van het TVS-klantprofiel. Het COA wil met gemeenten onderzoeken hoe de informatie wordt benut in de gemeenten en zijn weg vindt naar andere instanties, zoals bijvoorbeeld lokale werkgeversorganisaties. Een gesprek over achtergronden, opzet en ervaringen.

Sprekers
Marlies Volten - gespreksleider

Wendy van der Tol en Sjef van Grinsven, COA

Workshop 5 - Succesvolle samenwerkingsverbanden: vergunninghouders op weg naar studie en werk
Thema - Onderwijs en werk
Werkvorm - Voordracht/debat

Omschrijving
Begin 2016 hebben het ROC Mondriaan, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en De Haagse Hogeschool een schakelprogramma ontwikkeld voor vergunninghouders met potentie voor doorstroom naar een reguliere opleiding in het MBO-3, MBO-4, het HBO of het WO. Hoe ziet het programma eruit? Werkt het? Welke lessen kunnen gemeenten hiervan leren? Daarnaast worden praktijkvoorbeelden gegeven van duurzame toeleiding naar werk.

Sprekers
Marcel v.d. Gaag - gespreksleider

Gera van Dijk en Jolanda Wanningen, ROC Mondriaan
Vivian Vijn, UAF

Workshop 6 - Voorbereiding op werk voor vluchtelingen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
Thema - Onderwijs en werk
Werkvorm - Voordracht/debat

Omschrijving
VluchtelingenWerk werkt samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid om vluchtelingen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op werk. Dit doet zij o.a. in het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP). Inmiddels zijn ruim 50 gemeenten betrokken en hebben ruim 180 bedrijven hun deuren geopend voor 675 vluchtelingen, die een VIP-traject zijn gestart. Graag nemen wij u mee in succesfactoren en aandachtspunten van deze aanpak.

Sprekers
Hans Cok - gespreksleider

Radboud Fransen, VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Workshop 7 - Vluchtelingen op de werkvloer: inzet en ervaringen van werkgevers
Thema - Onderwijs en werk
Werkvorm - Interview

Omschrijving
Werkgevers spelen een cruciale rol in het kunnen 'meedoen' van vergunninghouders. In deze workshop staan de inspanningen van ManpowerGroup en MVO Westland centraal. De ManpowerGroup heeft diverse initiatieven ontwikkeld om vergunninghouders extra te begeleiden naar werk. MVO Westland heeft al experimenterend een doorgaande werk-leer-lijn opgezet. Wat heeft hun inzet opgeleverd? Maar vooral ook: wat kunnen we van hun aanpak leren?

Sprekers
Maarten Smidts - gespreksleider

Rebecca van Beek, ManpowerGroup
Sanne van Schoote, MVO Westland

Workshop 8 - Gezondheidsrisico’s statushouders in de praktijk; seksuele en reproductieve gezondheidsrisico’s bij Eritrese vrouwen
Thema - Gezondheid
Werkvorm - Workshop

Omschrijving
Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van statushouders. Andersom is meedoen hèt recept voor een goede gezondheid en welzijn. In deze workshop worden de grootste gezondheidsrisico’s van vergunninghouders geschetst. Aan de hand van een casuïstiek over seksuele en reproductieve gezondheidsrisico’s bij Eritrese vrouwen wordt dieper ingegaan op waar je als gemeente mee te maken kunt krijgen en hoe je je daar op voor kunt bereiden.

Sprekers
Bernice Samson
Kees van Veldhuizen

Workshop 9 - Gezondheidsrisico’s statushouders in de praktijk; Psychische klachten en stress
Thema - Gezondheid
Werkvorm - Workshop

Omschrijving
In deze workshop wordt er aan de hand van een casuïstiek over psychische klachten en stress dieper ingegaan op waar je als gemeente mee te maken kunt krijgen en hoe je je kunt bereiden op de grootste gezondheidsrisico’s van vergunninghouders. Een goede gezondheid is namelijk cruciaal voor de participatie van statushouders. En andersom is meedoen hèt recept voor een goede gezondheid en welzijn.

Sprekers
Carola Schrijvers,  Margreet Bekedam, OTAV

Evert Bloemen expert-deskundige, Pharos


Schrijf in voor 8 juni - Gouda