Programma Regio Zuid: Brabant en Limburg
Dinsdag 20 juni, Eindhoven, Evoluon


PROGRAMMA:

09.30 - 10.00 uur   Inloop en ontvangst
10.00 - 10.10 uur   Welkom door dagvoorzitter Maarten Smidts
10.10 - 10.25 uur   Opening door Egbert Buiter, wethouder Valkenswaard
10.25 - 11.20 uur   Gesprek met o.a. Binyam Andebrhan (Nieuwlander) en Nada Nuri (sleutelpersoon gezondheid
                                 statushouders
), gevolgd door discussie met de zaal
11.20 - 11.45 uur   Koffie/thee
11.45 - 13.00 uur   Eerste ronde sessies
13.00 - 14.00 uur   Lunch
14.00 - 14.30 uur   Intermezzo door George Arakel (Voorbeeld Allochtoon)
14.30 - 15.45 uur   Tweede ronde sessies
15.45 - 16.30 uur   Einde programma, borrel

WORKSHOPS:

Workshop 1 - Vervalt

Workshop 2 - Van centrale asielopvang naar vroegtijdige participatie en integratie
Thema - opvang, participatie en integratie
Werkvorm - Presentatie en workshop

Omschrijving
Aan de hand van casussen, samen een begeleidingstraject voor statushouders uitzetten binnen de nieuwe gemeente.

Spreker
COA 

Workshop 3 - Hoe kunnen gemeenten weer meer regie krijgen op de inburgering van nieuwkomers?
Thema - Inburgering en participatie
Werkvorm - Workshop

Omschrijving
De kleine gemeente toont hoe de regie op inburgering, in het kader van het participatietraject/-plan, is opgepakt. De  grote gemeente zal ingaan op de mogelijkheden om meer richting te geven aan het voorkomen van het niet behalen van het  inburgeringsexamen.

Sprekers
Aad Braggaar, Beleidsontwikkelaar ABG gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen

Nico Lansbergen, Programmaleider Vluchtelingen bij de gemeente Tilburg, tevens arbeidscoördinator Divosa

Workshop 4 - Versterken van de rol van statushouders: “Gezondheidsvoorlichting voor en door Syriërs”
Thema - Integratie en participatie
Werkvorm - Ervaringsdeskundige aan het woord

Omschrijving
De GGD, VNG, gemeente en vrijwilligers werken in Venlo samen om algemene gezondheidsvoorlichting voor en door Syrische vluchtelingen op te starten. De keuzes, afwegingen en motivatie in het proces komen op inspirerende manier naar voren. Doelen van het project zijn:
1. Het zorgsysteem in Nederland beter bekend maken;
2. Inzicht vergroten hoe je zorgt dat je gezond blijft;
3. Verbeteren van het welbevinden van Syriërs; 
4. Stimuleren van sociale contacten tussen Syriërs.   
 

Sprekers
Bettine Arink, Regio coördinator gezondheid statushouders en de heer Nasser Oweir 

Workshop 5 - Nareizigers: het belang van tijdige informatieverstrekking door IND aan gemeenten
Thema - Nareizigers
Werkvorm - Workshop

Omschrijving
Nareizigers hebben geen kennismakingsperiode gehad in een AZC en zijn hierdoor vaak onbekend met onderwerpen als hygiëne, gezondheidszorg, rechten en plichten, het opvoeden in Nederland, taalonderwijs, ouderbetrokkenheid op school. Daarnaast zijn de aanloopperikelen met huisvesting, ontbrekende BSN, aanvragen uitkering en toeslagen terwijl de tickets een bres hebben geslagen in het huishoudboekje. Hoe ga je als gemeente met deze vraagstukken om?

Spreker
Cees Bongenaar, regiomanager Brabant Oost/Midden, Vluchtelingenwerk Nederland

Workshop 6 - Welzijn en gezondheid van Eritreeërs
Thema - Gezondheid
Werkvorm - Presentatie

Omschrijving
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het rapport “Van ver gekomen”, over de sociaal-maatschappelijke situatie en de gezondheid van Eritrese vluchtelingen. Hoe bied je deze doelgroep passende begeleiding, opvang en zorg? En hoe kun je dit samen doen met Eritrese statushouders zelf?  

Sprekers
Inge Goorts, Senior Projectleider/ Adviseur Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders Pharos
en een Nederlander van Eritrese afkomst.

Workshop 7 - Duale inburgering (onderwijs/werk): Hoe kom je tot goede combinaties voor vluchtelingen?
Thema - Inburgering
Werkvorm - Workshop

Omschrijving
In deze workshop komen praktijkvoorbeelden van duale inburgering aan de orde, zoals het voortraject en de opleiding Logistiek voor vergunninghouders en de vakopleiding tot Gevelreiniger/Glazenwasser voor vergunninghouders.

Sprekers
Ria Swinkels, projectleider gemeente Noord Oost Brabant en ROC de Leijgraaf 
Hans Jansen, directeur Stichting Werkvloer

Workshop 8 - De participatie en integratie van vluchtelingen in het generieke beleid
Thema - Ondersteuning van statushouders
Werkvorm - Workshop/discussie

Omschrijving
Hoe geven Eindhoven en Tilburg vorm en inhoud aan arbeidsparticipatie van vergunninghouders?

Sprekers
Krista van der Heijden-Brugman, projectleider, gemeente Tilburg 
Marieke Sarton, beleidsmedewerker, gemeente Tilburg

Ton Sprangers, programmanager Vluchtelingen, gemeente Eindhoven 

Workshop 9 - Flexibele opvang en woonvormen
Thema - Huisvesting
Werkvorm - Interview en discussie

Omschrijving
De sterk wisselende instroom van vluchtelingen legt het starre karakter van zowel asielopvang als woningmarkt bloot. Er klinkt een steeds luidere roep om meer flexibiliteit in enerzijds de asielopvang en anderzijds het huisvestings- c.q. flexwonenaanbod om beter in te kunnen spelen op de urgente en grillige vraag. Hoe kan een model van flexibele opvang eruit zien? En hoe kan meer aanbod van flexwonen worden gecreëerd? En kan er een relatie worden gelegd tussen de behoefte aan flexibele opvang en huisvesting? In deze workshop nemen we u mee in enkele kijkrichtingen en ervaringen en gaan we met elkaar in gesprek.

Sprekers
Wim Reedijk - gespreksleider
Jeroen Maas en Thomas Venema, ministerie V&J
Jane Fain, AEF
Frenk Wiersma en Michelle van Dijk, ministerie BZK

Workshop 10 - Vervalt

Schrijf in voor 20 juni - Eindhoven