Programma Regio Oost: Gelderland en Overijssel
Donderdag 29 juni, Zwolle, Provinciehuis Overijssel

PROGRAMMA:

09.30 - 10.00 uur   Inloop en ontvangst
10.00 - 10.10 uur   Welkom door dagvoorzitter Cindy de Koning
10.10 - 10.25 uur   Opening door Jurgen van Houdt, wethouder Enschede
10.25 - 11.20 uur   Gesprek met o.a. Samuel Tekeste (Nieuwlander) en Abdullah Omar (sleutelpersoon gezondheid
                                 statushouders
), gevolgd door discussie met de zaal
11.20 - 11.45 uur   Koffie/thee
11.45 - 13.00 uur   Eerste ronde sessies
13.00 - 14.00 uur   Lunch
14.00 - 14.30 uur   Intermezzo door Bright Richards en Oleg Fateev
 (New Dutch Connections)
14.30 - 15.45 uur   Tweede ronde sessies
15.45 - 16.30 uur   Einde programma, borrel

WORKSHOPS:

Workshop 1 - Geen tijd verliezen: integrale aanpak voor en met statushouders
Thema - Integratie, inburgering
Werkvorm - Presentatie praktijkervaringen en workshop

Omschrijving
Hoe zorg je er als gemeenten voor dat:
- integratie van statushouders begint vanaf dag 1 in het AZC?
- alle statushouders in beeld zijn en blijven?
- er voor ieder een plan van aanpak is?
- in afstemming met inburgeringsaanbieders, woning-corporaties en sociale wijkteams?
Arnhem deelt haar ervaringen met een kernteam en een integrale aanpak.

Spreker
Gemmy Hermsen, bestuursadviseur Arnhem

Workshop 2 - Warme overdracht van COA naar gemeente
Thema - Voorinburgering
Werkvorm - Interactieve workshop

Omschrijving
Wat doet het COA precies om statushouders al actief voor te bereiden op de Nederlandse maatschappij? Hoe sluit je daar als gemeente op aan? De blauwe map, voorinburgering en trainingen die in het AZC worden aangebonden komen aan bod. En het gaat over warme overdracht van informatie.

Sprekers
Doris ter Kuile – casemanager participatie COA, Oost
Gul Tuluk – casemanager locatie Azelo,  COA

Workshop 3 - Inburgering begint met echt contact maken
Thema - Eritrese statushouders
Werkvorm - Mini-training

Omschrijving
Hoe werk je aan beter contact en begrip tussen Eritrese statushouders en Nederlandse professionals? Deze workshop is een minitraining. Je wordt uitgedaagd om anders te communiceren zodat je effectiever contact maakt. Ook sparren we met elkaar om van elkaars aanpak te leren.

Spreker
Salomon Haile – trainer en adviseur interculturele communicatie

Workshop 4 - Talenten van statushouders in beeld: dat werkt
Thema - Werk
Werkvorm - Workshop

Omschrijving
Hoe krijgt je als gemeente talenten van statushouders (en nareizigers) in beeld? Gemeente Barneveld werkt al meer dan een jaar succesvol met een screeningsinstrument. De screening helpt bij de matching op taalstages en werkervaringsplaatsen. Een beleidsmedewerker en een statushouder vertellen hun ervaringen. 

Spreker
Loes Mulder, gemeente Barneveld

Workshop 5 - In beweging: ervaringen met 130 AMV’ers en 25 jongvolwassenen, vooral uit Eritrea
Thema - AMV’ers
Werkvorm - Presentatie praktijkervaringen en workshop

Omschrijving
Er zit veerkracht en ondernemingslust in jonge statushouders. Toch zijn er ook problemen met motivatie en schoolgang.  Hoe komen jongeren weer in beweging?
De gemeente Berkelland deelt haar praktijkervaringen met 130 AMV’ers.  En vertelt hoe zij nu met de 20 jongvolwassen Eritreërs activiteiten organiseert.

Spreker
Arjan van Faassen en Joke te Morsche – gemeente Berkelland
Een tolk/vrijwilliger

Workshop 6 - Overgang 18-/18+ voor AMV – inbedden in aanpak kwetsbare jongeren
Thema - 18- naar 18+ bij AMV’ers
Werkvorm - Workshop

Omschrijving
Hoe zorg je voor goede overgang van 18- naar 18+ bij AMV’ers? Hoe bed je dit in het beleid van de gemeente voor kwetsbare jongeren? Hoe betrek je de wijkteams? Zwolle vertelt hoe zij de netwerkstructuur en het werkproces hebben ingericht. Er is 
ook een bijdrage vanuit de Jeugd GGZ.

Sprekers
Noortje Gerritsen, gemeente Zwolle
Willeke de Jong, Dimence Jeugd GGZ

Workshop 7 - vervalt

Workshop 8 - Flexibele opvang en woonvormen
Thema - Huisvesting
Werkvorm - Interview + discussie

Omschrijving
De sterk wisselende instroom van vluchtelingen legt het starre karakter van zowel asielopvang als woningmarkt bloot. Er klinkt een steeds luidere roep om meer flexibiliteit in enerzijds de asielopvang en anderzijds het huisvestings- c.q. flexwonenaanbod om beter in te kunnen spelen op de urgente en grillige vraag. Hoe kan een model van flexibele opvang eruit zien? En hoe kan meer aanbod van flexwonen worden gecreëerd? En kan er een relatie worden gelegd tussen de behoefte aan flexibele opvang en huisvesting? In deze workshop nemen we u mee in enkele kijkrichtingen en ervaringen en gaan we met elkaar in gesprek.

Sprekers
Wim Reedijk - gespreksleider
Jeroen Maas en Thomas Venema, ministerie V&J
Jane Fain, AEF
Wouter Pronk en Michelle van Dijk, ministerie BZK

Workshop 9 - Meedoen en thuisvoelen in de stad
Thema - Participatie
Werkvorm - Workshop

Omschrijving
Plannen maken voor participatie kunnen we als gemeenten wel. Maar hoe krijg je echt actie en resultaat? Waarom duurt dat soms zo lang? Enschede schept een eerlijk beeld van de praktijk.
De gemeente Enschede deelt haar ervaringen met een actieprogramma dat samen met inwoners en statushouders is gemaakt. Ook ondersteuning van ondernemerschap en het nieuwe programma ‘Doe Mee in Enschede’ komen aan bod

Sprekers
Lenneke Nienhuis en Inge Stegeman, Gemeente Enschede

Schrijf in voor 29 juni - Zwolle