Programma Regio Noord: Groningen, Friesland, Drenthe
Dinsdag 27 juni, Heerenveen, Fletcher Hotel Heidehof


PROGRAMMA:

09.30 - 10.00 uur   Inloop en ontvangst
10.00 - 10.10 uur   Welkom door dagvoorzitter Marco Florijn
10.10 - 10.25 uur   Opening door Andries Ekhart, wethouder Leeuwarden
10.25 - 11.20 uur   Gesprek met o.a. Mamadou Congo (Vluchtelingenwerk Nederland) en Afrah Abdullah (sleutelpersoon
                                 gezondheid statushouders
), gevolgd door discussie met de zaal
11.20 - 11.45 uur   Koffie/thee
11.45 - 13.00 uur   Eerste ronde sessies
13.00 - 14.00 uur   Lunch
14.00 - 14.30 uur   Intermezzo door George Arakel (Voorbeeld Allochtoon)
14.30 - 15.45 uur   Tweede ronde sessies
15.45 - 16.30 uur   Einde programma, borrel


WORKSHOPS:

Workshop 1 - Gezondheid van statushouders in Nederland
Thema - Gezondheid
Werkvorm - Presentatie/workshop/gesprek

Omschrijving
Welke gezondheidsrisico’s (lichamelijk & geestelijke gezondheid) zijn er als het gaat om statushouders in de gemeente? 
Wie checkt of monitort dat (welke ketenpartners zijn hierbij betrokken)? Hoe beleven statushouders onze gezondheid(szorg)? Welke verbeteringen zijn er in de zorgketen nodig?

Spreker
Willemijn Bruining, OTAV Gezondheid
Saleem Bachara, Nour Saadi, Tewelde Gehbrihiwet, Jamal Salih, OTAV Gezondheid


Workshop 2 - Statushouders als doelgroep in sociaal domein
Thema - Vroeg-signalering
Werkvorm - Presentatie en gesprek

Omschrijving
Hoe richt je vroegsignalering en hulp in voor deze groep? Hoe wordt er samengewerkt met organisaties voor maatschappelijke begeleiding, corporaties en andere ketenpartners? Kennisbevordering van de sociale teams, hoe doe je dat? Weten statushouders het sociaal domein te vinden? 

Sprekers
Anke Marije Piebenga  en Marieke Vos, Amaryllis Leeuwarden

Workshop 3 - Nareizigers
Thema -  Nareizigers
Werkvorm - Workshop/presentatie

Omschrijving
Hoe komen de nareizigers naar Nederland? Hoe zien de dagen er voor de nareizigers uit op COA locatie Veenhuizen? Wat zijn de specifieke aandachtspunten voor gemeenten als het gaat om na reizende gezinsleden?

Sprekers
Grietje Lok, COA Veenhuizen
Yvonne Aartsma, GGD Groningen

Workshop 4 - Community Building
Thema -  Integratie en participatie
Werkvorm – Interactief gesprek tussen expert en deelnemers

Omschrijving
Op basis van de praktijk ervaringen in Midden-Drenthe en Veendam vertelt Famke ten Brinke over hoe community building kan bijdragen aan integratie & participatie van statushouders.

Sprekers
Famke ten Brinke, expert
Zakwan Alhalabi, ervaringsdeskundige

Workshop 5 - Regie op integratie en inburgering
Thema - Integratie en inburgering
Werkvorm - Presentatie en gesprek

Omschrijving
De gemeente Smallingerland geeft uitleg over het integratiebeleid dat ze daar hebben uitgewerkt in samenwerking met o.a. ISK en de inburgeringinstituten. Er zijn verschillende routes uitgewerkt zodat er meer maatwerk geboden kan worden aan de statushouders. De gemeente wijst een regisseur aan die de statushouder gedurende het traject volgt.

Spreker
Maaike Zwart, beleidsmedewerker integratie, gemeente Smallingerland

Workshop 6 - Voorinburgering en klantprofiel
Thema - Inburgering
Werkvorm - Presentatie

Omschrijving
Het COA geeft toelichting op het programma voorinburgering en op het klantprofiel wat sinds april in TVS zichtbaar is voor gemeenten. Hoe werken de casemanagers op de AZC’s en wat kan de gemeente doen om te zorgen voor een warme overdracht.

Sprekers
Wietske van der Til en Jolanda Zuijderduin, COA 

Workshop 7 - Vervalt

Workshop 8 - Aanpak gezondheid in samenwerking met ketenpartners
Thema - Gezondheid
Werkvorm - Workshop

Omschrijving
Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben samen met ketenpartners de sociale kaart in beeld gebracht. Ze hebben inzichtelijk gemaakt welke verbeteringen er nodig zijn als het gaat om samenwerking ten behoeve van gezondheid van de statushouders. Een workshop over positieve gezondheid. Wat zijn de geleerde lessen uit de praktijk? En hoe pak je dit op in samenwerking met partners?

Spreker
Feliz Goos, gezondheidsmakelaar, bij gemeenten Pekela en Veendam

Workshop 9 - Flexibele opvang en woonvormen
Thema - Huisvesting
Werkvorm - Interview en discussie

Omschrijving
De sterk wisselende instroom van vluchtelingen legt het starre karakter van zowel asielopvang als woningmarkt bloot. Er klinkt een steeds luidere roep om meer flexibiliteit in enerzijds de asielopvang en anderzijds het huisvestings- c.q. flexwonenaanbod om beter in te kunnen spelen op de urgente en grillige vraag. Hoe kan een model van flexibele opvang eruit zien? En hoe kan meer aanbod van flexwonen worden gecreëerd? En kan er een relatie worden gelegd tussen de behoefte aan flexibele opvang en huisvesting? In deze workshop nemen we u mee in enkele kijkrichtingen en ervaringen en gaan we met elkaar in gesprek.

Sprekers
Wim Reedijk - gespreksleider
Jeroen Maas en Thomas Venema, ministerie V&J
Jane Fain, AEF
Martijn Schut en Michelle van Dijk, ministerie BZK

Schrijf in voor 27 juni - Heerenveen