NASLAG WERKCONFERENTIES SAMEN DOEN - VAN VLUCHTELING TOT INWONER
Klik op de workshop om de presentatie in PDF te openen, indien de titel geen link is, is er geen presentatie ontvangen.  

DONDERDAG 8 JUNI, GOUDA
Verslag
Workshop 1 a - Huisvesting en de kracht van regionale samenwerking
Workshop 1 b - Huisvesting en de kracht van regionale samenwerking
Workshop 2 - Nieuwe woningbeheerders in de buurt
Workshop 3 - Flexibele opvang en woonvormen
Workshop 4  - Zorgen voor een kansrijke koppeling en een warme overdracht
Workshop 5 - Succesvolle samenwerkingsverbanden: vergunninghouders op weg naar studie en werk
Workshop 6 - Voorbereiding op werk voor vluchtelingen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
Workshop 7 - Vluchtelingen op de werkvloer: inzet en ervaringen van werkgevers => geen presentatie gebruikt
Workshop 8 - Gezondheidsrisico’s statushouders in de praktijk; seksuele en reproductieve gezondheidsrisico’s bij Eritrese vrouwen
Workshop 9 - Gezondheidsrisico’s statushouders in de praktijk; Psychische klachten en stress

MAANDAG 19 JUNI, BUSSUM
Verslag
Intermezzo George Arakel, Voorbeeld allochtoon

Workshop 1 - De Zaanse integrale aanpak voor asielzoekers en vergunninghouders
Workshop 2 - WegwijZ in Zeist: app om vergunninghouders wegwijs te maken
Workshop 3 - Psychiatrische screening en arbeidsparticipatie in Amsterdam: GGD en de gemeente trekken samen op!
Workshop 4 - Haarlem Participatie Stad. Een training over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving: tussen ideaal en praktijk
Workshop 5 - Relatie casemanagers COA en klantmanagers, processchema in de gemeente Den Helder
Workshop 6 - Positieve Gezondheid sleutel voor vergunninghouders naar succesvolle participatie?
Workshop 7 - Nedwerk: vergunninghouders op een andere manier laten participeren / aan het werk helpen in Gooise Meren; lokaal netwerk inzetten
Workshop 8 - Vergunninghouders in Utrecht op weg helpen naar werk
Workshop 9 - Vervallen
Workshop 10 - Vervallen

Workshop 11a- Van statushouder naar Lelystedeling: een netwerkaanpak
Workshop 11b - Van statushouder naar Lelystedeling: een netwerkaanpak

Workshop 12 - Flexibele opvang en woonvormen
Workshop 13 - Voorinburgering in het AZC, en wat houdt het in?

DINSDAG 20 JUNI, EINDHOVEN
Verslag
Wethouder 
Egbert Buiter, wethouder Valkenswaard
Intermezzo George Arakel, voorbeeld allochtoon
Workshop 1 - Vervallen
Workshop 2 - Van centrale asielopvang naar vroegtijdige participatie en integratie

Workshop 3 - Hoe kunnen gemeenten weer meer regie krijgen op de inburgering van nieuwkomers?
Workshop 4 - Versterken van de rol van statushouders: “Gezondheidsvoorlichting voor en door Syriërs”
Workshop 5 - Nareizigers: het belang van tijdige informatieverstrekking door IND aan gemeenten
Workshop 6 - Welzijn en gezondheid van Eritreeërs
Workshop 7 - Duale inburgering (onderwijs/werk): Hoe kom je tot goede combinaties voor vluchtelingen?
Workshop 8 - De participatie en integratie van vluchtelingen in het generieke beleid
Workshop 9 - Flexibele opvang en woonvormen
Workshop 10 - Vervallen

DINSDAG 27 JUNI, HEERENVEEN
Verslag

Intermezzo George Arakel, Voorbeeld allochtoon
Workshop 1 - Gezondheid van statushouders in Nederland
Workshop 2 - Statushouders als doelgroep in sociaal domein
Workshop 3 - Nareizigers
Workshop 4 - Community Building
Workshop 5 - Regie op integratie en inburgering
Workshop 6 - Voorinburgering en klantprofiel
Workshop 7 - Vervallen
Workshop 8 - Vervallen
Workshop 9 - Flexibele opvang en woonvormen

DONDERDAG 29 JUNI, ZWOLLE
Verslag
Workshop 1 - Geen tijd verliezen: integrale aanpak voor en met statushouders

Workshop 2 - Warme overdracht van COA naar gemeente
Workshop 3 - Inburgering begint met echt contact maken
Workshop 4 - Talenten van statushouders in beeld: dat werkt
Workshop 5 - In beweging: ervaringen met 130 AMV’ers en 25 jongvolwassenen, vooral uit Eritrea
Workshop 6 - Overgang 18- en 18+ voor AMV – inbedden in aanpak kwetsbare jongeren
Workshop 7 - Vervallen
Workshop 8 - Flexibele opvang en woonvormen

Workshop 9 - Meedoen en thuisvoelen in de stad


DONDERDAG 29 JUNI, MIDDELBURG
Verslag
Workshop 1 - Gezonde statushouders, wat kunt u doen?
Workshop 2 - Onderwijs aan jonge statushouders
Workshop 3 - Arbeidsparticipatie: de integratie motor
Workshop 4 - Integreren met cultuurbehoud? Eigen identiteit, integratie en verwachtingen
Workshop 5 - De klantmanager is van alle markten thuis
Workshop 6 - Nareizigers
Workshop 7 - De integratiekansen van Eritreeërs - geen presentatie gebruikt
Workshop 8 - Flexibele opvang en woonvormen