MVI Congres 2017: Samen werkt!

Op donderdag 14 december vond de tweede editie van het jaarcongres over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) plaats; ‘Samen werkt!' plaats in DeFabrique in Maarssen.

Een congres om uit te wisselen, te leren, te spiegelen en samen te vernieuwen. Bezoekers van het MVI-congres…  

  • namen deel aan workshops die hen verder hielpen met MVI;
  • hadden ontmoetingen met collega’s met ambities voor duurzaam opdrachtgeverschap;
  • gingen in gesprek met relevante bedrijven en sociale ondernemers;
  • kregen inspirerende presentaties van sprekers Lidewijde Ongering, Jan van Setten en Rob Koops;
  • zagen hoe 47 nieuwe organisaties zich verbonden aan het Manifest MVI;
  • zagen hoe Staatssecretaris Stientje van Veldhoven de eerste KoopWijsPrijs uitreikte aan de gemeente Helmond.

Een terugblik op deze dag met foto’s, presentaties van de diverse workshops en de verslagen kunt u hier (binnenkort) op de naslagpagina bekijken.

Met ruim 350 bezoekers was het een drukbezocht MVI Congres dat inspiratie en verdieping bood voor overheidsprofessionals die zich bezighouden met maatschappelijk verantwoord en duurzaam opdrachtgeverschap. 

Wij kijken terug op een mooie dag!

Heeft u nog op- of aanmerkingen over de dag? Dan horen wij dit graag via vngcongressen@vng.nl

Met vriendelijke groet,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dit congres wordt georganiseerd in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, PIANOo en met medewerking van MVO Nederland, VNO-NCW, Natuur & Milieu, Social Enterprise NL, de NEVI en De Groene Zaak.