Open Ruimte en Ateliers
De onderstaande info is onder voorbehoud en wordt de komende periode nader ingevuld. Deze webpagina wordt regelmatig bijgewerkt.

OCHTEND
12.00 – 13.00 uur

Atelier: Verdieping op monitorresultaten
I
n
groepen gaat u het gesprek aan om de monitorresultaten van alle bouwstenen te bespreken. Welke aandachtspunten zijn er voor komend jaar, wat betekenen de resultaten, wat zijn de verschillen en op welke manier kun je van elkaar leren? U kunt kiezen uit de volgende ateliers:

Bouwsteen 1: Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving

Bouwsteen 2 en 3: Preventie en vroegsignalering

Bouwsteen 4: Melding

Bouwsteen 5: Beoordeling en risicotaxatie

Bouwsteen 6 en 8: Toeleiding en passende ondersteuning, zorg en straf

Bouwsteen 7: Passend vervoer

Bouwsteen 9: informatievoorziening

MIDDAG
13.45– 14.45 uur

1. Open Ruimte "In gesprek met...."
In deze open ruimte kunt u in gesprek met onder andere de leden van het Schakelteam, Hans Martin Don en de commissieleden van ZonMw. 


2. Open Ruimte “Vliegende brigade”
Hier vindt u verschillende organisaties die u ondersteuning kunnen bieden bij uw aanpak voor personen met verward gedrag. U kunt bijvoorbeeld in gesprek over herstel, maar ook voor vragen over onderwerpen als de Crisiskaart, Melding en vervoer, subsidies ZonMw en de monitor die is uitgevoerd kunt u hier terecht.

3. Atelier Mental Health First Aid (MHFA): Introductie en praktijk van de MHFA training. 
Als iemand in zijn vinger snijdt of het hoofd stoot, dan pak je thuis de EHBO-koffer. Maar wat doe je als een geliefde, een vriend, een collega  of je leerling een paniekaanval krijgt of symptomen van depressie laat zien?

In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ leer je eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen; problemen die heel vaak voorkomen. 

In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ ontvang je informatie over veelvoorkomende psychische problemen, je leert signalen te herkennen, hoe je in een crisissituatie kunt handelen en hoe je de juiste hulpdiensten kunt alarmeren. 


Spreker: Evelien Wagemakers

4. Atelier Lokale doorzettingskracht: Leerlijnen/rode draden uit casuïstiek
Spreker: Albert Jan Kruiter

5. Atelier ‘We waren erbij en toch ging het mis: Hoe voorkómen we escalatie?’  

  • Wie voert regie als problemen groter worden en het regievermogen van huishoudens of gezinnen afneemt?
  • Welke afwegingen maak je bij opschalen (of juist afschalen) naar een professional die expertise toevoegt en welke dilemma’s zijn er?
  • Wie voelt zich verantwoordelijk en wie is verantwoordelijk? Wanneer informeer je wie?
  • Hoe komen we van reactief naar productief handelen in onze samenwerking?

Deze en andere vragen komen aan bod in het deelproject ‘Esca-Leren’ dat uitgevoerd wordt in het kader van het versterken van ‘De aanpak voor mensen met verward gedrag’ in de pilotgemeenten Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal en Zundert. Binnen dit deelproject maken de West-Brabantse gemeenten o.a. gebruik van het model Aanpak Voorkomen Escalatie ontwikkeld door HHM in samenwerking met de gemeente Leeuwarden. ‘Esca-Leren’ sluit aan bij het advies van het Schakelteam over lokale doorzettingskracht. Wilde Kastanje Training & Opleiding gaat op interactieve met u aan de slag. Kom en laat u raken.

6. Atelier Regionaal Informatie- en Kennis Knooppunt (RIKK)
Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (Vhrr) is een samenwerkingsverband waar partners uit de bestuurlijke-, straf-, civiele- en zorgketen onder één dak samenwerken aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen met een hoog dreigingsniveau en/of verdachten van strafbare feiten. Op het Regionaal Informatie Knooppunt in het Vhrr wordt domeinoverstijgend informatie en kennis/expertise uitgewisseld om zo te komen tot goed advies, betekenisvolle interventies en de goede triage/weging op complexe problematiek en bij meldingen uit het veld. Hiervoor worden het selectie-instrument en het risicotaxatie-instrument geweld ingezet. In deze workshop wordt het selectie instrument getoond in de verbinding met het casusoverleg. Ook zal worden ingegaan op de inzet op LVB-problematiek en de indicatiestellingen.

Sprekers:
Esther Jongeneel, manager Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
Jelle Zeilstra, Programmaleider Mensen met verward gedrag Gemeente Rotterdam

7. Atelier Beveiligde Zorg
In dit werkatelier nemen we u mee in de op te stellen ‘veldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie’. De veldnorm wordt met patiënten, naasten, aanbieders en financiers ontwikkeld. Met elkaar gaan we aan de hand van een aantal vragen in gesprek over het organiseren van een samenhangend ambulant traject (levensloopfunctie) en over wat we kunnen doen aan de gebrekkige beschikbaarheid van beveiligde bedden. 


Sprekers: Marloes van Es en Sybren Bangma

8. Atelier Vroegsignalering en preventie:  Een aantal praktijkvoorbeelden van projecten die subsidie hebben gekregen van ZonMw worden voorgesteld.
In dit atelier komen verschillende ZonMw-projectleiders aan het woord van goede projecten waarin de bouwstenen ‘aan de voorkant’ geïmplementeerd worden. Vervolgens discussieert men in groepjes de projecten vanuit verschillende thema’s (implementatie, participatie).

Sprekers:

Steve Lauriks (GGD Amsterdam)
Mariel de Jong (VOOR Welzijn)
Sjors Gerritsen (Libertas Leiden)

Sandra Timmermans (gemeente Tilburg)

9. Atelier Herstel: Een aantal praktijkvoorbeelden van projecten die subsidie hebben gekregen van ZonMw worden voorgesteld. Het onderwerp wordt belicht vanuit 3 perspectieven: theorie, praktijk en ervaring.

In dit atelier wordt er vanuit verschillende perspectieven over herstel gepraat. Zo komt er een ervaringsdeskundige aan het woord over haar herstel, wordt er een mini college gegeven door een expert en een projectleider vertelt over 2 ZonMw-projecten waarin aan herstel na verward gedrag wordt gewerkt.

Sprekers:
Jaap van der Stel (Hogeschool Leiden)
Chris Nijboer
Harro Labrujere/Hans van Eeken (Kringwijs)