Inhoud workshops

 

9 december, Rotterdam
11.00 – 12.15 Workshopronde I
13.00 – 14.15 Workshopronde II


Raadswerk is Maatwerk: wat voor raadslid wil je zijn?
Hoe krijgen inwoners in jouw gemeente invloed en zeggenschap? Alvorens te kiezen voor referenda, burgerbegroting of loting-systemen is het verstandig dat de (nieuwe) gemeenteraad het gesprek voert over wat voor soort lokale democratie de gemeente wil zijn. In deze algemene presentatie krijg je als raadslid handvaten hoe je kleur kunt geven aan jouw (lokale) democratie.
Spreker: Gerard Drosterij

Effectief debatteren
Debatteren is een cruciale vaardigheid voor raadsleden. Hoe doe je dat op de meest effectieve wijze? Deze workshopsessie geeft handreikingen, zowel aan ervaren als onervaren raadsleden.
Spreker: Alex Klein, Debat.nl

Omgevingswet: wat komt eraan
De spelregels voor waar huizen en plantsoenen komen en alles wat verder met de openbare ruimte te maken heeft, veranderen in de komende raadsperiode. De omgevingswet regelt de nieuwe spelregels. Welke rol heeft een raadslid om zijn invloed uit te oefenen?
Spreker: Pascale Georgopoulou

Sociaal domein: wat moet ik als raadslid weten
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor (jeugdzorg), maatschappelijke ondersteuning en participatie. Wat is de rol van het raadslid in het zogeheten sociaal domein en hoe kun je als raadslid meer grip krijgen op wat er nodig is op deze voor inwoners zo belangrijke onderwerpen?
Spreker: Maaike van Zwieten, Transitiepartners

Omgaan met werkdruk: Hoe kom (en blijf) je in regie? (alleen in ronde 1)
Er komt als raadslid veel op je af. Het lezen van stukken, bezoeken van bijeenkomsten, bijwonen van vergaderingen. En dan is er ook nog het werk en het gezinsleven. Hoe zorg je ervoor dat dit je voldoening blijft geven?
Spreker: Maarten de Winter

Gebruik social media
Twitter, Facebook, Instagram. Social media horen bij het raadswerk en helpen bij het in contact komen met inwoners. Hoe kunnen raadsleden social media op een slimme manier gebruiken en hoe kun je inwoners het beste met social media bereiken?
Spreker: Laurens van Voorst, raadslid gemeente Meijerstad

Politiek bedrijven via de (lokale) media
Politiek en media zijn in een vertegenwoordigende democratie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen doet een journalist verslag uit het gemeentehuis, ook is voor veel (lokale) volksvertegenwoordigers de pers een bron van verhalen. Echter, raadsleden en pers begrijpen maar bar weinig van elkaar. In deze workshop laat John Bijl u zien hoe je met de media samen kunt werken aan een beter functioneren van de democratie zonder dat politiek of pers aan de eigenstandige verantwoordelijkheid inboet. 
Spreker: John Bijl, Periklesinstituut