Bijna 500 deelnemers hebben donderdag 14 juni het Symposium Gezondheid Statushouders in de Woonindustrie in Nieuwegein bezocht.

De dag werd geopend door Banan Alfashtaki. Na een kort en warm welkom gaf dagvoorzitter Marcel Brosens het woord aan wethouder van Nieuwegein Hans Adriani. Hij nam later deel aan het panel met Maria van den Muijsenbergh en Mamadou Congo.

Vervolgens werd het eerste plenaire gedeelte afgesloten met een interactie met de zaal.

Na dit plenaire programma gingen de deelnemers uiteen om deel te nemen aan diverse sessies. Van Gezamenlijke aanpak schoolverzuim AMV tot Gezondheid en welzijn van gezinsherenigers. Van workshops tot mini hoorcolleges. Er werd veel en goed naar elkaar geluisterd én met elkaar gediscussieerd.

Tijdens de korte pauzes, de inlooplunch en de borrel werd de kleine informatiemarkt goed bezocht! Er werd luidruchtig genetwerkt en van de catering werd uitbundig genoten.

Wij kijken terug op een mooi congres, vol inspiratie en nieuwe ontmoetingen!