Gemeenten werken mee aan de grote maatschappelijke opgaven
Op donderdag 5 april organiseert de VNG de startdag Interbestuurlijk Programma

Waarom de startdag?
Op 14 februari hebben de VNG, het Rijk, IPO en UvW het Interbestuurlijk Programma (IBP) ondertekent. Meer informatie over het IBP staat op www.vng.nl/ibp. Als vervolg hierop worden tot aan de zomer de grote maatschappelijke opgaven uit het IBP verder uitgewerkt. Het is daarbij logisch dat gemeenten hun lokale kennis, lokale praktijk en lokale wensen in beeld brengen. De meeste gemeenten zijn al met een of meerdere opgaven aan de slag. Er bestaat daarin een grote diversiteit in aanpak, keuzes en voortgang. Kortom, er is al veel kennis en ervaring over mogelijke knelpunten, wat er nodig is en wat goed werkt.

Voor wie?
We nodigen alle gemeenten uit om op 5 april ervaren beleidsmedewerkers of -adviseurs met een gedegen kennis van de opgaven af te vaardigen. Ambtenaren die het bredere belang van gemeentelijke opgaven overzien en ook over de eigen gemeentegrenzen heen kunnen kijken. Het uitgangspunt is daarbij dat we iedere gemeente de gelegenheid bieden om deel te nemen.

Aanmelden en meewerken aan de opgaven

 1. Bekijk het programma en de opgaven.
 2. Bepaal welke opgave voor u het meest relevant is of waar u knelpunten wilt oplossen
 3. Selecteer de persoon in uw gemeente of in uw regio die:
  1. De opgave goed kent
  2. Het belang van verbeterde interbestuurlijke samenwerking ziet
  3. In ziet dat verbinding tussen de opgaven kansen biedt
 4. Deze persoon schrijft zich in voor een van de opgaven op donderdag 5 april. (zie het tabblad 'Registratieformulier')
 5. Tijdens de startdag bepalen gemeenten per opgave welke inzet noodzakelijk is tot aan de zomer.

Mocht het zo zijn dat het maximum aantal inschrijvingen overschreden wordt, dan bepalen we eerst dat iedere gemeente met minimaal 1 vertegenwoordiger kan deelnemen. Daarnaast kijken we per opgave naar een goede verdeling van verschillende gemeenten.