Programma Gemeenten in het Interbestuurlijk Programma - 5 april

09.00 uur          Ontvangst Sociaal Domein

09.30 uur          Opening door Ali Rabarison (Directeur Beleid inclusieve samenleving VNG)

10.00 uur          Uiteen in 11 deelsessies Sociaal Domein

12.45 uur          Lunchpauze en ontvangst deelnemers van opgaven 1 - 9 (behalve 5)

13.30 uur          Plenair programma met afsluiting ochtend en start middag
                         Plenair programma met Chris Kuijpers (directeur-generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie van BZK) en Jantine                                 Kriens (Algemeen Directeur VNG)

14.00 uur          Uiteen in 9 andere opgaven (behalve sociaal domein)

17.00 uur          Borrel

17.30 uur          Einde

Bekijk op het tabblad 'Opgaven' alle opgaven.