Ochtendprogramma met 11 sub-opgaven uit opgave 5 'Merkbaar beter in het sociaal domein', vanaf 10.00 uur:
(Bekijk hier de uitgebreide beschrijving)

Opgave SD 1/3 1. Mensen die te maken hebben met eenzaamheid
  3. Ouderen en mensen met een beperking die hulp nodig hebben om in hun eigen vertrouwde omgeving te (blijven) wonen)
Opgave SD 2 Kinderen die binnen verschillende vormen van jeugdzorg en- hulp tussen wal en schip vallen
Opgave SD 4 Mensen voor wie een gezonde manier van leven geen vanzelfsprekendheid is
Opgave SD 5 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op werk bieden
Opgave SD 6 Mensen die zich met het Nederlands niet goed kunnen redden
Opgave SD 7 t/m 11 (samengevoegd) 7. Personen die te maken hebben met huiselijk geweld (waaronder kinderen)
  8. Personen die vatbaar zijn voor extremisme en radicalisering (waaronder jongeren)
  9. Mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) verward gedrag vertonen
  10. Recidive na detentie voorkomen (door meer aansluiting tussen detentie en gemeenten)
  11. Vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel
Opgave SD 12 Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren


Middagprogramma met 9 andere opgaven, vanaf 14.00 uur:
Klik op de opgaven voor een uitgebreidere beschrijving. 

Opgave 1 Samen aan de slag voor het klimaat
Opgave 2 Toekomstbestendig wonen
Opgave 3 Regionale economie als versneller
Opgave 4 Naar een vitaal platteland
Opgave 6 Nederland en Migrant goed voorbereid 
Opgave 7 Problematische schulden voorkomen en oplossen. Schulden voorkomen en oplossen
Opgave 8 A Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving 
(A. Democratische opgave)
Opgave 8 B Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving
(B. Informatiesamenleving)
Opgave 9 B Passende financiële verhoudingen (B. Financiële verhoudingen (informatiesessie))