Deelsessies
Na het plenaire gedeelte zijn er voor u in twee rondes verschillende sessies georganiseerd. U kunt uw keuze uit de sessies aangeven op het registratieformulier. Enkele sessies worden tweemaal georganiseerd en er geldt een maximum aantal deelnemers per sessie. Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze sessies en de sessies per locatie.

Inhoud deelsessies

1. Integraal aan de slag met inburgering
Voor de zomer stuurde Minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid zijn contourenbrief naar de Tweede Kamer over het voornemen om regie op inburgering bij de gemeente te beleggen. Dit wordt nu uitgewerkt. Hoe kunt u daar nu al mee aan de slag? En hoe ontwikkelt u een integrale aanpak? Laat u inspireren door een korte presentatie van een gemeente, die in het huidige stelsel de regierol en integrale aanpak op een eigen manier vormgegeven heeft. En denk mee met collega’s uit gemeenten, VNG en SZW over praktische vervolgstappen die nu al mogelijk zijn om een integrale aanpak te ontwikkelen. En hoe nu al integraal aan de slag kan worden gegaan met inburgering.

3. Dienstverlening gebaseerd op ervaringen van statushouders: zet de klantreismethodiek in!
Onderdeel van het impulstraject kwetsbare Eritrese nieuwkomers is het uitvoeren van een klantreistraject per gemeente met ondersteuning van VNG Realisatie. Een klantreis is de reis langs organisaties en diensten die een persoon (statushouder) aflegt nadat hij een gebeurtenis (inwoner zijn van de gemeente) heeft meegemaakt. De klantreismethodiek maakt inzichtelijk wat een statushouder zoal tegenkomt op zijn weg door de gemeente en welke emoties daarbij gepaard gaan. De klantreismethodiek geeft de gemeente handvatten om integraal werken te bevorderen en hun regierol te verstevigen. De impulstrajectgemeenten delen graag hun ervaringen met het toepassen van de methodiek en de eerste uitkomsten!

4. Stappen zetten in lokale cultuursensitiviteit
De diversiteit van nieuwkomers is in de afgelopen decennia toegenomen. Diverse gemeenten signaleren dit en zoeken naar handvatten om hiermee om te gaan. Een belangrijk aspect hierin is cultuursensitief werken. Maar hoe doe je dat? En welke stappen zijn hiervoor mogelijk vanuit gemeentelijk beleid? Laat je inspireren, stel vragen en deel je ervaringen tijdens deze deelsessie.

5. Psychische gezondheid: Gemeentelijke Regie en een integrale aanpak
Een goede psychische gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde integratie en participatie van statushouders. Wat kunnen gemeenten doen in het kader van de preventie, signalering en behandeling  van psychische problemen van statushouders? Kom naar deze deelsessie en bespreek dit met elkaar aan de hand van good practices.

   
Donderdag 8 november, bestuurscentrum 's Hertogenbosch
 
Ronde 1 (14.00 – 15.15 uur) Ronde 2 (15.30 – 16.45 uur)
1. Integraal aan de slag met inburgering 1. Integraal aan de slag met inburgering
3. Dienstverlening gebaseerd op ervaringen van statushouders: zet de klantreismethodiek in! 3. Dienstverlening gebaseerd op ervaringen van statushouders: zet de klantreismethodiek in!
4. Stappen zetten in lokale cultuursensitiviteit 4. Stappen zetten in lokale cultuursensitiviteit
   
Maandag 12 november, stadhuis Zwolle
 
Ronde 1 (14.00 – 15.15 uur) Ronde 2 (15.30 – 16.45 uur)
1. Integraal aan de slag met inburgering 1. Integraal aan de slag met inburgering
3. Dienstverlening gebaseerd op ervaringen van statushouders: zet de klantreismethodiek in! 3. Dienstverlening gebaseerd op ervaringen van statushouders: zet de klantreismethodiek in!
5.Psychische Gezondheid: Gemeentelijke regie en een integrale aanpak 4. Stappen zetten in lokale cultuursensitiviteit
   
Maandag 19 november, VNG Den Haag
 
Ronde 1 (14.00 – 15.15 uur) Ronde 2 (15.30 – 16.45 uur)
1. Integraal aan de slag met inburgering 1. Integraal aan de slag met inburgering
3. Dienstverlening gebaseerd op ervaringen van statushouders: zet de klantreismethodiek in! 3. Dienstverlening gebaseerd op ervaringen van statushouders: zet de klantreismethodiek in!
5.Psychische Gezondheid: Gemeentelijke regie en een integrale aanpak 4. Stappen zetten in lokale cultuursensitiviteit