Het programma zag er als volgt uit:

09.15 - 09.45 uur Ontvangst met koffie en thee
09.45 - 10.45 uur Openingswoord door Jan van Zanen
Plenaire introductie VNG Bestuurdersdag door Jantine Kriens
Een analyse van de coalitieakkoorden en tafelgesprekken over drie thema’s: coalitievorming, klimaat en dienstverlening
10.45 - 11.45 uur Eerste ronde deelsessies
11.45 - 12.30 uur Netwerklunch
12.30 - 13.30 uur Tweede ronde deelsessies
13.30 - 15.00 uur Buitengewone ALV
15.00 - 16.00 uur Afsluitende borrel