Op 16 mei was de bestuurdersconferentie voor portefeuillehouders financiën met de titel ‘Samen sterk in financiën’ in het Gelderse provinciehuis te Arnhem.

Dagvoorzitter Marijke Roskam heette alle deelnemers welkom, waarna keynote Mathijs Bouman (econoom en journalist) de zaal meenam in een interessant verhaal over de (economische) staat van Nederland. Daarin gaf hij aan dat de economie momenteel een periode meemaakt van groei op groei op groei. Inmiddels zijn er 20 kwartalen achter elkaar groeicijfers. De werkeloosheid is momenteel één van de laagste ooit.

Maar naast de positieve geluiden gaf hij ook aan waar risico’s zitten, zoals de afhankelijkheid van de Duitse auto-industrie. Een industrie die in zwaar weer verkeert. De lage werkeloosheid kent ook een keerzijde, namelijk dat arbeidsmarkt zeer krap is. Je zou verwachten dat de krapte zich toespitst op de onderwijs- en de zorgsector, maar cijfers lieten zien dat vooral de bouwsector en de ICT handen tekort komen. Zoeken naar de juiste mensen blijkt momenteel een opgave. Het advies van Mathijs is daarom ook: Ga je eigen mensen opleiden.

Van een macro perspectief werd vervolgens een koppeling gelegd naar de regio waarbij onder andere de woningmarkt en de huizenprijzen aan bod kwamen.

Mathijs Bouman zetten een uiterst boeiend verhaal neer met de nodige dosis humor.

Na Mathijs Bouman kwam 2e keynote Jantine Kriens (directeur VNG) aan het woord. Zij ging logischerwijs in op de huidige problematiek in het sociaal domein. Nadat zij schetste hoe het proces tot op heden is gegaan, riep zij de zaal op om niet zelf de barricades op te gaan maar de achterban te mobiliseren. Benut bijvoorbeeld de partijlijnen om een geluid af te geven en probeer partners (zoals zorginstellingen) mee te krijgen in de actiestand. Als laatste gaf ze aan dat gemeenten nu niet koste wat kost de begroting sluitend moeten maken, maar laat zien hoe de vlag er financieel bijhangt. Neem geen onomkeerbare beslissingen als gevolg van tekort in de jeugdzorg.

Na het plenair deel stonden er diverse sessie op het programma. Men kon kiezen uit allerlei actuele onderwerpen, zoals de financiële effecten van de omgevingswet, de financiering van de energietransitie maar ook ondermijning en het interbestuurlijk programma.

Na 2 rondes met sessies werd afgesloten met een drankje en een hapje.

De volgende editie van de bestuurdersconferentie Financiën zal in Flevoland gehouden worden.