Op woensdag 12 december 2018 organiseert de Provincie Gelderland samen met VNG Gelderland de 2e landelijke bestuurdersconferentie voor portefeuillehouders financiën. Het thema van dit jaar is ‘Samen sterk in financiën’.

Er komen grote maatschappelijke opgaven aan. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van de gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze opgaven gezamenlijk aan als één overheid. Dat is vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma. Een belangrijke randvoorwaarde bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) is financiën. Aan ambities hangt nu eenmaal ook een kostenplaatje.

De conferentie zal in het teken staan van ‘Samen sterk in financiën’. Een dag waarop u bijgepraat wordt over ontwikkelingen, maar waar ook voldoende ruimte is voor het gesprek hierover. Net als tijdens de eerste conferentie zal Marijke Roskam de dagvoorzitter zijn.

Wat betekent de brexit voor u? Gastspreker Mathijs Bouman (journalist en econoom, bekend van televisie) geeft zijn visie op deze, maar ook andere ontwikkelingen. Met harde feiten en een dosis humor zal hij u meenemen maar ook betrekken in zijn verhaal.

Op 12 december kunt u twee sessierondes bezoeken. Tijdens de deelsessies komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Energietransitie, een groot begrip en een uitdagende ambitie.
  • De financiële effecten van de omgevingswet.
  • Het IBP, de wijze van samenwerken en financieel dynamisch programmeren.
  • Een participatiesamenleving, hoe dit slim begroten en financieren?
  • Schuldenproblematiek, wat is de samenhang daarbij tussen het sociaal domein en financiën?
  • Samenwerken is vertrouwen, maar hoe weet u of u wel kunt vertrouwen in die ander partij?

Kortom voldoende interessante onderwerpen op het programma. Komt u ook?