Op donderdag 16 mei 2019 organiseert de Provincie Gelderland samen met VNG Gelderland de 2e landelijke bestuurdersconferentie voor portefeuillehouders financiën. Het thema van dit jaar is ‘Samen sterk in financiën’.

Er komen grote maatschappelijke opgaven aan. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van de gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze opgaven gezamenlijk aan als één overheid. Dat is vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma. Een belangrijke randvoorwaarde bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) is financiën. Aan ambities hangt nu eenmaal ook een kostenplaatje.

De conferentie zal in het teken staan van ‘Samen sterk in financiën’. Een dag waarop u bijgepraat wordt over ontwikkelingen, maar waar ook voldoende ruimte is voor het gesprek hierover. Net als tijdens de eerste conferentie zal Marijke Roskam de dagvoorzitter zijn.

Wat betekent de brexit voor u? Gastspreker Mathijs Bouman (journalist en econoom, bekend van televisie) geeft zijn visie op deze, maar ook andere ontwikkelingen. Met harde feiten en een dosis humor zal hij u meenemen maar ook betrekken in zijn verhaal.

Directeur van de VNG Jantine Kriens zal u bijpraten over actualiteiten op het gebied van gemeentefinanciën. De VNG voert gesprekken met het kabinet over een oplossing voor het sociaal domein en in het bijzonder de jeugdzorg. Wat is daarover de laatste stand van zaken? Maar ook wat gaat het klimaatakkoord betekenen voor u? Wat zijn de verwachtingen rondom het accres voor 2019 en 2020? Mevrouw Kriens praat u bij over deze onderwerpen.

Op 16 mei kunt u twee sessierondes bezoeken. Tijdens de deelsessies komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Energietransitie, hoe financiert u deze ambitie?
  • De financiële effecten van de omgevingswet.
  • Interbestuurlijk programma: de enige weg?
  • Een participatiesamenleving, hoe dit slim begroten en financieren?
  • Schoon schip met schulden
  • Samenwerken strandt vaak op vertrouwen
  • Ondermijnende criminaliteit komt heel dichtbij.

Kortom voldoende interessante onderwerpen op het programma. Komt u ook?