Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur  Ontvangst met netwerklunch (inloop vanaf 11.30 uur mogelijk)
12.30 uur Start bijeenkomst door gespreksleider Henk Gossink
  Welkom door Mark Roscam Abbing (directeur Samenleving en Integratie SZW ) en Ali Rabarison (directeur Inclusieve samenleving VNG)
  Korte toelichting op de Verkenning van Van de Bunt
13.30 uur Van integratievraagstuk naar samenlevingsvraagstuk, door Godfried Engbersen (WRR)
  Interactief gesprek over WRR-analyse: is dit herkenbaar? Welk type door de WRR onderscheiden gemeente is de uwe?
13.45 uur Ronde 1: Ken uw gemeente
  Inleiding buurtmonitor door Arjen Verweij (SZW). Interactief gesprek: waar heeft u als gemeente/bestuurder zicht op? Waarop niet? Wat helpt om een aanpak te funderen in de juiste informatie?
14.15 uur Korte pauze
14.30 uur Ronde 2: Naar een nieuw narratief 
  Het verhaal tot nu toe door Rienk Janssens (VNG). Interactief gesprek: in welke verhalen komt u "vanzelf" als bestuurder terecht? Welk verhaal vertelt u als bestuurder of als gemeente? Is er een nieuw verhaal nodig voor een meer effectieve aanpak?
15.00 uur Ronde 3: Het samenlevingsgesprek vanuit een bestuurlijke rol
  Hoe voert u het gesprek als bestuurder? Meer onderscheidend in rollen (door Sadik Harchaoui). Interactief gesprek: hoe ziet u uw rol als bestuurder? Welke dilemma's zorgen voor politieke discussie? Hoe kunt u als wethouder/burgemeester effectiever zijn?
15.30 uur Slotronde
  Wat moet de volgende stap zijn? Waar kunnen we elkaar mee helpen?  
16.00 uur Afsluiting en borrel