Donderdag 6 december organiseerden wij de bijeenkomst ‘Doorpakken met Aardgasvrije Wijken’. Deze bijeenkomst was zowel de eindbijeenkomst van de Green Deal Aardgasvrije Wijken als de lancering van het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrij. Fijn dat u erbij was! Hieronder vindt u de presentaties en een korte samenvatting van het programma.

René Idema opende de dag met de vraag: ‘Wie van u kan er versnellen?’. Er was immers een rapport van de VN uitgekomen waaruit bleek dat we sneller meer moeten doen om de doelen uit Parijs te halen. De zaal stemde vrijwel volledig in: wij kunnen sneller! René gaf toen de vloer aan Annelies Dijkzeul van KWINK Groep, die de Green Deal heeft geëvalueerd. Haar voornaamste conclusies kunt u lezen in de plenaire presentatie, en de gehele evaluatie vindt u hier.
Drie gemeenten werd vervolgens gevraagd om op de evaluatie te reageren. Zij hebben de afgelopen anderhalf jaar vooruitgang geboekt. Ze hebben kunnen leren van elkaar. Maar ze benadrukten wel dat de juridische en financiële randvoorwaarden geregeld moeten worden, zodat ze echt verder kunnen komen. Dat is gedurende de Green Deal nog niet gebeurd.
Meindert Smallenbroek (EZK), Jos van Dalen (BZK) en Theo Heida (VNG), de drie aardgasvrije Kwartiermakers, gingen in op dit punt en op de vragen van René en de zaal. Ze zien veel energie bij de gemeenten, en hopen dat het Klimaatakkoord hen de ondersteuning kan bieden die zij nodig hebben. Jos van Dalen sprak uit dat hij met het Programma Aardgasvrije Wijken in ieder geval een echte bondgenoot van de gemeenten wil zijn. Alleen samen, als bondgenoten, kunnen we verder komen. Er werd door Theo ook toegezegd dat het Kennis- en Leerprogramma vraaggestuurd zal werken, zodat zij zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de vragen van de gemeenten.

Presentaties:
Plenaire presentatie
Workshop 2 Nieuwe aardgasvrije technieken
Workshop 3. Alternatieven aardgasvrij

Workshop 4. Warmtenetten
Workshop 5. Transitievisie warmte 
Workshop 6. Beslisinformatie uit data 
Workshop 7. De juiste match tussen de Warmtebron en de Bouwfysische en installatietechnische aspecten van de woning 
Workshop 9 Democratisch naar gasvrij en het resultaat 
Workshop 10. Verduurzaming kwetsbare wijken