In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de regierol hebben om in de wijkgerichte aanpak van het aardgas af te gaan. De programma’s Innovatieve Aanpakken (IA), het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken (KLP) en het programma Regionale Energiestrategie (RES) ondersteunen gemeenten bij de verduurzamingsopgave. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met het vraagstuk hoe inwoners gemotiveerd kunnen worden om hun huis te verduurzamen.

Op de Bijeenkomst Duurzame Energie: Hoe activeer ik bewoners? op 21 mei wil het programma Innovatieve Aanpakken de geleerde lessen over het benaderen van inwoners graag delen met andere gemeenten.

Onder leiding van dagvoorzitter Marcel Bamberg zal er kort een plaatje geschetst worden van de uitdagingen waar gemeenten voor staan, hoe de programma’s zich tot elkaar verhouden en wat de belangrijkste lessen zijn.

Vervolgens zal er een netwerklunch plaatsvinden waarin de deelnemers per thema elkaar beter leren kennen.

Daarna kunt u dieper ingaan op cases tijdens workshops en kennis opdoen bij lezingen.

Informatie over de lezingen en workshops staat onder het tabblad 'Workshops'. Registreren is mogelijk via het tabblab 'Registratieformulier'