Met het Right to Challenge krijgen inwoners ruimte om gemeentelijke taken (inclusief het bijbehorende budget) over te nemen. Het sluit aan bij de overtuiging dat de kracht van inwoners heel goed gebruikt kan worden voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Right to Challenge is opgenomen in het regeerakkoord en ook in steeds meer coalitieakkoorden.

Maar hoe kom je goed uit de startblokken als je met dit onderwerp aan de slag gaat in je gemeente? Hoe geef je ruimte aan initiatiefnemers die een challenge indienen die zich misschien wel uitstrekken over 2 of meer verschillende beleidsterreinen? En hoe verhoudt de gemeenteraad zich tot een enthousiaste groep inwoners met een goed idee?

In deze bijeenkomst gaan we uit van een positieve grondhouding. We zoeken naar mogelijkheden om inwoners meer zeggenschap te geven. Niet uitsluitend inspraak aan het einde, maar echt meebeslissen over en uitvoeren van gemeentelijke taken.

Doelgroep
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van Right to Challenge voor uw gemeente en op zoek naar inspiratie en handvatten? Dan bent u van harte welkom! En neem vooral een collega mee die in het traject ook te maken krijgt met het verder brengen van lokale initiatieven, zoals een inkoper of jurist.

De beschikbare plekken zijn niet onbeperkt, dus schrijf u snel in!