Wethoudersbijeenkomst eenzaamheid

U staat als wethouder dagelijks aan de lat om uw inwoners betrokken bij elkaar en bij de maatschappij te krijgen en houden. Eenzaamheid als oorzaak en gevolg is hier een grote factor in.

eel mensen die zich eenzaam voelen, ervaren hun leven als minder zinvol en missen betekenisvolle contacten met anderen. Eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s en minder betrokkenheid bij de samenleving. Daarom zijn we een krachtige beweging gestart, om met zo veel mogelijk gemeenten, publieke én private partners eenzaamheid tegen te gaan. Vorig jaar heeft minister De Jonge u gevraagd om een lokale aanpak tegen eenzaamheid te ontwikkelen en aan te sluiten bij het programma Eén tegen eenzaamheid. Dat laatste hebben inmiddels al ruim 80 gemeenten gedaan. Deze gemeenten werken daarbij samen met het centrum Eén tegen eenzaamheid. Meer dan tweederde van u heeft eenzaamheid als ambitie in het collegeprogramma opgenomen.

Met het programma Eén tegen eenzaamheid willen minister De Jonge (VWS) en de VNG met u de krachten bundelen om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. U kunt in de wijk, in de straat, bij de deur en achter de deur het verschil maken. Het aanpakken en voorkomen van eenzaamheid raakt aan diverse gemeentelijke beleidsterreinen zoals sport, cultuur, zorg en ondersteuning, en ruimtelijke ordening, maar doet ook een beroep op u als initiator en regievoerder.

Om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen, organiseren het ministerie van VWS en de VNG, mede vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP), een wethoudersbijeenkomst: “Samen aan de slag tegen eenzaamheid”. U maakt kennis met interessante en effectieve aanpakken voor de bestrijding van eenzaamheid. Andersom zijn wij benieuwd naar uw ervaringen en de ontwikkelingen in uw gemeente. U ontmoet minister De Jonge, algemeen directeur van de VNG Jantine Kriens, collega-wethouders, landelijke organisaties en bij de nationale coalitie tegen eenzaamheid aangesloten private partners om te bespreken hoe we in uw gemeente of regio samen de uitdaging aan kunnen gaan om eenzaamheid tegen te gaan.

We gaan er onder leiding van ambassadeur Marianne van den Anker een energieke bijeenkomst van maken! Samen komen we verder om het leven van ouderen in Nederland beter te maken. We kijken ernaar uit u te ontmoeten!