Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

08.45 – 09.15 uur Ontvangst en registratie deelnemers
09.15 – 09.25 uur Opening door dagvoorzitter Eveline Ruinaard (voorzitter geschillencommissie en algemeen directeur van het financiële klachteninstituut en voorheen o.a. directeur Bestuursrechtspraak Raad van State)
09.25 – 10.00 uur Plenaire discussie onder leiding van Guido Rijnja (AZ): wat is het probleem? Wat is de oplossing en wat bewijst dat het werkt?
  • Arre Zuurmond (ombudsman Amsterdam, Zaanstand, Almere, Diemen en Waterland)
  • Leo de Bakker (directeur Landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage en lid van het dagelijks bestuur van de Rijksbrede Benchmark Groep)
  • Erik Dannenberg (voorzitter Divosa)
  • Loes Mulder (secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
10.00 – 11.15 uur

Workshopronde 

Workshop 1: Bedoelingsdenken in het sociale domein
Workshop 2: Bestuursrechtelijke procedure
Workshop 3: Nodeloze juridisering
Workshop 4: Niet de strijd maar het gesprek aangaan
Workshop 5: Minimuminkomen en schuldenproblematiek
Workshop 6: Informeel afhandelen
Workshop 7: Extreem geëscaleerde conflicten
Workshop 8: Doenvermogen mensen verstandelijke beperking
Workshop 9: Randvoorwaarden succesvolle mediation

11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.15 uur

Plenaire reflectie onder leiding van Eveline Ruinaard vanuit de rechtspraak, de (sociale) advocatuur, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetenschap: wat kan de overheid doen om te voorkomen dat procedures onnodige verder de keten van bestuursrecht ingaan?

  • Ruurd Koopmans (senior raadheer en rechterlijk bestuurslid van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  • Bernard de Leest (sociaal advocaat en lid van de algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten)
  • Bert Marseille (hoogleraar bestuurskunde Faculteit Rechtsgeleerdheid Groningen)
  • Anita Vegter (dg Rechtspleging en Rechtshandhaving en opdrachtgever programma Rechtsbijstand)
12.15 – 13.15 uur Netwerklunch
13.15 uur Einde congres