Zes bestuurlijke bijeenkomsten ‘Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars’

Op 7 maart jongstleden hebben Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een gezamenlijke werkstructuur gepresenteerd om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars te bevorderen. Deze werkstructuur is ontwikkeld in opdracht van het bestuurlijk overleg VWS-VNG-ZN en heeft als doel landsdekkende en structurele regionale samenwerking op tenminste de onderwerpen GGZ, ouderen en preventie. Via deze link is meer informatie over deze werkstructuur te vinden. 

ZN en VNG hebben vooral een aansporende en, indien gewenst door de partijen, ondersteunende rol om deze samenwerking te faciliteren. Vanuit die rol gaan wij de regio’s langs om met u – gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren – in gesprek te gaan over de werkstructuur: wat houden de afspraken in, hoe zijn ze aanvullend aan bestaande samenwerkingen en wat kunt u van elkaar, en van ZN en VNG, verwachten?

Daarom organiseren wij in september van dit jaar verspreid over het land een zestal ondersteunende bijeenkomsten voor bestuurders van gemeenten/regio’s en zorgverzekeraar(s) en zorgkantoor/ zorgkantoren in die regio’s. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in gesprek over de werkstructuur en demonstreren we het venster voor de periodieke voortgangsmeting. Uiteraard zijn de bijeenkomsten ook bedoeld om elkaar te ontmoeten.

Data en locaties

  • donderdag 12 september in Zwolle
  • dinsdag 17 september in Den Haag*
  • donderdag 19 september in Arnhem
  • dinsdag 24 september in Bergen op Zoom
  • donderdag 26 september in Venlo
  • donderdag 3 oktober in Alkmaar

Wij vragen u te kiezen voor de bijeenkomst die betrekking heeft op uw eigen regio/gemeente
* 17 september is Prinsjesdag. Echter de locatie ligt buiten het centrum van Den Haag en is zeer goed bereikbaar met zowel de auto als openbaar vervoer.

Informatie en aanmelden
De bijeenkomsten starten allemaal om 12.30 uur (registratie en inlooplunch) en duren tot 16.00 uur met aansluitend een borrel. Aanmelden is alleen mogelijk op persoonlijke titel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.