Toelichting
Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat cliënten/patiënten geen last hebben van de grenzen tussen de verschillende stelsels van waaruit hun ondersteuning en zorg wordt geregeld. En om de doelen van ‘de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ te realiseren; doelen waaraan ook gemeenten en zorgverzekeraars zich hebben gecommitteerd in verschillende landelijke programma’s en akkoorden.

Er is de afgelopen jaren door gemeenten en zorgverzekeraars flink geïnvesteerd in de samenwerking en op veel plekken leidt dit tot mooie voorbeelden. Maar dit is nog niet overal het geval en ook nog niet structureel genoeg. Daarom is de gezamenlijke werkstructuur ontwikkeld.

Om deze werkstructuur te realiseren zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Maart – augustus 2019: VNG en ZN gaan in gesprek met de regio’s over de werkstructuur. In deze periode gaan partijen in de regio’s zelf al aan de slag om afspraken te maken over de gespreksonderwerpen en geven zij aan de VNG en ZN aan in hoeverre zij willen afwijken van de keuze voor de zorgkantoorregio’s.
 • Oktober 2019: de werkstructuur is operationeel. In principe is er dan ook een regionale indeling, al blijft dit een continu gesprek met flexibiliteit om van regio te wisselen.
 • Januari 2020: eerste meting (nulmeting) voor het periodieke venster op het samenwerkingsproces.
 • Voorjaar 2020: we organiseren een eerste gezamenlijk congres.

De werkstructuur gaat er van uit dat de eerste verantwoordelijkheid voor succes bij de regio’s ligt. Dat betekent dat de drie financiers in de regio de verantwoordelijkheid hebben voor en aanspreekbaar zijn op de kwaliteit van de samenwerking.Indeling regio's
Hieronder staat per bijeenkomst vermeld voor welke regio’s deze is bedoeld. Via deze link vindt u een PDF met een overzicht van de regio-indeling. De nummers hieronder corresponderen met die in het overzicht.

NB: indien u om moverende redenen van mening bent dat de gekozen regio indeling voor uw organisatie niet past dan horen wij dat graag zodat we kunnen kijken naar alternatieven[1].

Om verschillende redenen zijn de zorgkantoorregio’s als uitgangspunt genomen.

 • donderdag 12 september in Zwolle voor de regio’s in Noord Oost NL:
  regio’s 6, 8, 9, 31
 • dinsdag 17 september in Den Haag voor de regio’s in Midden West NL:
  regio’s 10, 13, 18, 19, 21, 27, 32
 • donderdag 19 september in Arnhem voor de regio’s in Midden Oost NL:
  regio’s 3, 4, 14, 15, 20
 • dinsdag 24 september in Bergen op Zoom voor de regio’s in Zuid West NL:
  regio’s 22, 24, 26, 28
 • donderdag 26 september in Venlo voor de regio’s in Zuid Oost NL:
  regio’s 12, 16, 23, 29, 30
 • donderdag 3 oktober in Alkmaar voor de regio’s in Noord West NL:
  regio’s 1, 2, 7, 11, 17, 25

[1] Dat kunt u doen door te mailen of bellen naar Nynke van Zorge van de VNG (nynke.vanzorge@vng.nl / 06 - 28 36 14 23) of Peter de Braal van ZN (p.de.braal@zn.nl / 06 50 69 20 22)