Het programma zal er in grote lijnen als volgt uit zien:

12.30 uur Ontvangst en registratie deelnemers met inlooplunch 
13.00 uur Opening plenair programma met welkom door een vertegenwoordiger van ZN en/of VNG
13.15 uur Toelichting werkstructuur door VNG en ZN 
13.30 uur Demonstratie 'Het Venster' door VNG en ZN
13.45 uur Vragen uit de zaal
14.00 uur Pauze
14.30 uur Uiteen in drie werkgroepen van zorgverzekeraars en gemeenten 
bespreken de top 3 behaalde successen en top 3 uitdagingen voor de komende periode voor de 3 thema’s van de werkstructuur (preventie, ouderenzorg en GGZ in de wijk)
16.00 uur Afsluiting met borrel