Presentaties en impressie regiobijeenkomsten abonnementstarief Wmo, PGB 2.0 en Standaard administratieprotocollen

Om gemeenten goed voor te bereiden op de verschillende onderwerpen die spelen in het sociaal domein, zijn door Ketenbureau i-Sociaal Domein, VNG, Ministerie van VWS en CAK eind juni en begin juli 2019 vijf regiobijeenkomsten georganiseerd, verspreid door Nederland. Deze bijeenkomsten zijn bezocht door 672 deelnemers.

De presentaties van de workshops kunt u hieronder downloaden. 

Workshop 1: Abonnementstarief 2020: Beleid, verordeningen, inkoop en burgercommunicatie 
Workshop 2: Abonnementstarief 2020: Gegevensuitwisseling en implementatie
Workshop 3: Ontwikkeling en implementatie van een nieuw PGB-systeem (PGB 2.0) | Planning 

Workshop 4: Standaard administratieprotocollen

Compilatiefilms