In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Tijdens de regiobijeenkomsten die eind september en begin oktober plaatsvinden, worden de volgende vier sessies georganiseerd. U kunt aan twee sessies deelnemen. Meer informatie over onderstaande sessie vindt u op tabblad sessies

  • Sessie 1: Informatiesessie over actuele onderwerpen in de administratieve keten zoals abonnementstarief Wmo en standaard administratieprotocollen (voor zorgaanbieders en gemeenten)
  • Sessie 2: Verdiepingssessie reductie administratieve lasten in i-Sociaal Domein (voor zorgaanbieders en gemeenten)
  • Sessie 3: Verdiepingssessie Implementatie abonnementstarief Wmo (alleen voor gemeenten)
  • Sessie 4: Verdiepingssessie Implementatie PGB 2.0 (alleen voor gemeenten)

Organisatie
De regiobijeenkomst wordt georganiseerd door VWS, VNG, CAK, Inlichtingenbureau en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Deelname aan de regiobijeenkomst is gratis. Alle informatie over deze bijeenkomst, vindt u op de website van VNG Congressen. Hier kunt u zich ook aanmelden.