Middagprogramma (ambtelijk)

12.30 – 13.00 uur Ontvangst en registratie
13.00 – 13.20 uur Opening en inhoudelijk plenair programma
13.30 – 14.30 uur Deelsessies ronde I
14.30 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.00 uur Deelsessies ronde II
16.10 – 16.30 uur Plenaire afsluiting
16.30 uur Einde werkconferentie


Avondprogramma (bestuurlijk)

17.00 – 18.00 uur Ontvangst, registratie en start lopend buffet
18.00 – 18.10 uur Opening
18.10 – 18.25 uur Uitkomsten en proces Klimaatakkoord
18.25 – 18.45 uur Gesprek aandachtspunten
18.50 – 19.40 uur Deelsessies ronde I 
19.40 – 20.30 uur Deelsessies ronde II 
20.40 – 21.00 uur Plenaire afsluiting
21.00 – 21.30 uur Netwerkborrel
21.30 uur Einde werkconferentie