Op vrijdag 29 november 2019 vindt de negende VNG Bestuurdersdag plaats met als belangrijk onderdeel de Buitengewone ALV.
De VNG Bestuurdersdag vindt plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Alle gemeentebestuurders zijn van harte welkom op deze dag!

Wat kunt u verwachten?

Het gevecht om de ruimte
VNG-voorzitter Jan van Zanen opent de Bestuurdersdag. Daarna staat het thema ‘Het gevecht om de ruimte’ centraal. Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende wensen en verwachtingen van inwoners en belangengroepen die aanspraak maken op de beperkte ruimte. Hoe komen we in dat ‘gevecht’ tot optimaal gebruik van de ruimte, waar economische bedrijvigheid, woningbehoefte, klimaat, energieopwekking en mobiliteit in balans zijn?


Econoom Otto Raspe is hoofd RaboResearch Nederland Regio's & Thema’s en voormalig onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij leidt het thema voor ons in, waarna algemeen directeur Jantine Kriens met enkele gasten spreekt over de aanpak op gemeentelijk en regionaal niveau. 

Deelsessies door commissies
Vervolgens presenteren de VNG-commissies in deelsessies de belangrijkste actuele ontwikkelingen op hun thema en de plannen voor de komende periode. In de deelsessies is vanzelfsprekend ruimte voor vragen en discussie.

Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Tijdens de lunch is er volop gelegenheid om te netwerken. Daarna vindt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) plaats. De agenda en de stukken van de BALV krijgt u uiterlijk vier weken van tevoren toegezonden.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:  

•    Klimaatakkoord
•    Gevolgen uitspraak Raad van State inzake stikstof
•    Verkenningen naar verbreding en regie op beheer GGU 
•    Verantwoording over uitvoering van in ALV juni aangenomen moties

De agenda en de stukken voor de Buitengewone ALV zijn te vinden op: https://vng.nl/agenda-stukken-buitengewone-alv-2019

Voor meer informatie over de Buitengewone ALV gaat u naar: www.vng.nl/balv2019