Voor het bestuurlijke avondprogramma vinden er twee deelsessies per ronde plaats.
U wordt hiervoor ingedeeld. Uw sessie wordt vermeldt op uw badge, op 8 oktober.

Bestuurlijke deelsessies:
Ronde I - 18.50 – 19.40 uur en ronde II - 19.40 – 20.30 uur

1. Het Klimaatakkoord en de uitvoeringspraktijk bij gemeenten, Over de marktordening warmte, de transitievisie warmte en aardgasvrije wijken. 
Spreker: Lot van Hooijdonk

2. Het Klimaatakkoord en de uitvoeringskracht van gemeenten, Samenwerking in de RES-regio, betrekken van de raad en participatie met inwoners.
Spreker: Berend de Vries