Sessieronde 1: 11.25 - 12.15 uur

 

1.1 The Consul Project. Open source participation around the world (in het Engels)
Spreker: Miguel Arana Catania, collaborator of the Consul Democracy Foundation, Madrid

More than 130 governments collaborate in the Consul project, developing the largest global digital participation project. An open source platform to carry out the main participatory processes: voting, debates, citizen initiatives, participatory budgeting, etc. In this
talk we will present the project, examples of participation carried out by different governments, and how to join the project and this
collaborative learning network. We will also introduce the latest advances, where the latest artificial intelligence techniques join
citizen participation.

Miguel Arana Catania is a collaborator of the Consul Democracy Foundation. He has been the director of the citizen participation
project of the Madrid City Council, and head of the international participation project Consul (www.consulproject.org). He has worked
designing and implementing digital tools and participation strategies in innovation laboratories as Medialab-Prado, collaborating with
institutions as Nesta or the Alan Turing Institute and in different political spaces including 'Ahora Madrid' or the 15M movement.

 

1.2 Typo3Gem: Samenwerken met OSS, hoe doe je dat?

Spreker: Inge Lucas, voorzitter TYPO3gem

Samen online gemeentelijke websites ontwikkelen. TYPO3gem is erop gericht om leden van de vereniging te faciliteren in kennisdelen en mogelijkheden te bieden om samen te werken in de ontwikkeling van gemeentelijke websites. TYPO3 en Open Source software ontwikkeling in het algemeen, is de verbindende factor van de professionals die lid zijn van de vereniging TYPO3gem. Hoe begonnen we en hoe helpen we onze leden nu?

 

1.3 Hoe overtuig ik mijn bestuurder?

Spreker: Jeroen van Berkel, bestuurder Stadsdeel West, Amsterdam

Digitale democratie klinkt groots en meeslepend. Hoe begin je daar eigenlijk mee? Waarom is het belangrijk dat er politiek en bestuurlijk draagvlak voor is? En hoe zorg je er voor dat dat draagvlak ontstaat? In deze workshop bespreken we de kansen en bedreigingen vanuit politiek bestuurlijk perspectief.

 

1.4 Op zoek naar een breder landschap voor kennisopbouw in de stad

Spreker: Maike Popma, beleidsmedewerker VNG Realisatie

In deze interactieve workshop maakt u kennis met Meet je Stad in Amersfoort. De werkgroep achter Meet je stad ontwikkelde sensoren en een Meetplatform voor het meten van het stadsklimaat. Dit Citizens Science initiatief om onafhankelijk, hoogfrequent en fijnmazig meten van de leefomgeving zoals temperatuur en luchtkwaliteit. De meetgegevens maken ze inzichtelijk voor bewoners, de gemeente, het RIVM en de Omgevingsdienst op het platform Cityslam.

 

 

Sessieronde 2: 13.00 - 13.50 uur


2.1 Online en/of offline?

Spreker: Christine Bleijenberg, onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht

Er is keuze te over aan online participatietools. Maar hoe maak je als initiator van een participatieproces de keuze voor het inzetten van een online, of misschien toch een offline tool? In deze workshop past Christine Bleijenberg, onderzoeker bij het lectoraat Communicatie in Digitale Transitie van de Hogeschool Utrecht, inzichten uit haar Phd onderzoek over het verloop en de effecten van offline interacties in gemeentelijke participatieprocessen toe op online interacties. Welke learnings levert dit op voor het maken van keuzes voor online en/of offline tools in de praktijk? 

 

2.2 12 jaar NOiV: Juridische aspecten revisited

Spreker: Mathieu Paapst, juridisch adviseur
In december is het 12 jaar geleden dat het actieplan Nederland Open in Verbinding aan de Tweede Kamer werd aangeboden, een actieplan voor het gebruik van open standaarden en open source software binnen de overheid. Het actieplan riep vrijwel direct diverse juridische vragen op. In deze sessie blikt Mathieu Paapst terug op die vragen, plaatst ze in het heden, en zoekt er opnieuw een antwoord op. Aan bod komen actuele vragen rond de Wet Markt en Overheid, de aanbestedingswetgeving, het hergebruiken en delen van software, het opvragen van broncode door burgers, en de wijze waarop open source en open standaarden in de GIBIT zijn verwerkt. Mr. dr. Mathieu Paapst promoveerde in 2013 op het Open source en open standaarden beleid van de overheid, en de afgelopen jaren nam de belangstelling voor zijn onderzoek naar leveranciersonafhankelijkheid sterk toe. Zijn proefschrift wordt nog steeds bijna dagelijks gedownload.

 

2.3 De inzet van big data bij participatie

Spreker: Nicolette Ouwerling, directeur Citisens
Wist je dat uit onderzoek onder 16.000 Nederlanders blijkt dat álle groepen inwoners (ongeacht leeftijd) de voorkeur geeft aan een online enquête om mee te denken met de gemeente? Iedere twee weken onderzoekt Citisens het participatiegedrag onder 50.000 Nederlanders op thema’s als energie, klimaat en leefomgeving. Dit heeft geleid tot een uniek segmentatiemodel toegespitst op de vraagstukken van gemeenten. Dit model bestaat uit 8 verschillende profielen; ieder met eigen participatie en communicatievoorkeuren. In deze sessie gaan we aan de slag met de profielen. Welke groepen zijn via online kanalen te bereiken? Waar wonen die dan? En wat betekent dit voor het participatieplan?

 

2.4 Online participatie: loopt dat niet uit de hand? Help!

Spreker: Nephtis Brandsma, projectcoördinator Digitale Democratie, Gemeente Groningen

Veel gemeenten denken na over of en hoe ze online participatie vorm kunnen geven. Maar hoe doe je dat? Loopt dat online niet vreselijk uit de hand, zoals je zo vaak ziet op social media? Gemeente Groningen neemt je mee in hun ervaringen met online dialoog. 
 

2.5 Nieuwe Digitale Democratie gids

Spreker: Anne de Zeeuw, projectcoördinator Netwerk Democratie

Netwerk Democratie presenteert een nieuwe publicatie over digitale democratie die gemeenten handvatten biedt bij het implementeren van digitale participatie. Het boekje is een opvolger van de Handreiking Digitale Democratie en gaat in op verschillende vragen waar gemeenten tegen aan lopen in de praktijk. Tijdens deze sessie lanceren we de nieuwe versie van het boekje en gaan in op hoofdstukken zoals ‘Hoe ziet een ideaal projectteam eruit?’ en ‘Welke checklists zijn essentieel voor een goed proces?’.Sessieronde 3: 13.55 - 14.45 uur

 

3.1 www.duinoordbegroot.nl kwantitatief onder de loep

Spreker: Annelieke van den Berg, Universiteit van Leiden

Annelieke deed op basis van unieke stemcodes in brieven in een experimentele setting (twee typen brieven) kwantitatief onderzoek naar de respons. Wie (leeftijd / geslacht) deden er mee aan Duinoord Begroot en wat valt op? Zij neemt de bezoekers mee in dit onderzoek en vervolgonderzoek en laat zien hoe gemeenten de effectiviteit van online participatie kunnen meten.

 

3.2 Digitale burgerparticipatie: #hoedan?
Sprekers: Ira van Keulen (senior onderzoeker) en Paul Diederen (themacoördinator), beiden van het Rathenau Instituut

Ira van Keulen van het Rathenau Instituut zal op basis van onderzoek van 22 casussen van (inter)nationale digitale participatietools voor het Europees parlement, zes condities beschrijven die nodig zijn voor digitale participatie met impact op besluitvorming. Ze zal daarbij ook specifiek aandacht geven aan de mogelijkheden en uitdagingen van digitale burgerparticipatie voor de gemeenteraad en griffie.

 

3.3 Public Money Public Code – Modernising Public Infrastructure with Free Software (in het Engels)

Spreker: Alexander Sander, EU policy programme manager, Free Software Foundation Europe

What is Free Software? Why is it good when administrations rely on Free Software? How does Free Software contribute to security and transparency of state digital infrastructure? Which steps can public administrations take? These and more questions are answered in this talk. 

 

3.4 Digitale democratie: Vijf gemeenten, één open source-tool

Spreker: Joris Dirks, specialist kennismanagement, ICTU

Wereldwijd zijn er open source tools voor online participatie, maar hoe krijgen we die in Nederland? De Proeftuin Digitale Democratie gebruikt een online en offline community waarin gemeenten samen het wiel uitvinden en de software verbeteren. Genoeg uitdagingen!

 

3.5 De nieuwe omgevingswet: offline en online participatie verenigd
Sprekers: Cynthia van Leeuwen, programmamanager Gemeente Landsmeer en Maarten van der Velde, co-creatie begeleider BUURbook

In Landsmeer is de gemeente in het kader van de nieuwe omgevingswet een pilot co-creatie gestart in een jaren ‘70 wijk (650 huishoudens) die moet worden heringericht. Sinds de start in april 2019 is zo’n 50% van de huishoudens online actief en worden avonden in de buurt drukbezocht (gemiddeld 125 mensen). Online en offline versterken elkaar, zo blijkt! 

 

 

Sessieronde 4: 14.50 - 15.40 uur

 

4.1 Democratic participation and the Citizen Lab (in het Engels)

Spreker: Yago Bermejo Abati, member of the Democracy R&D Network, Madrid

ParticipaLab, the Laboratory of Collective Intelligence for Participatory Democracy has been created as an ephimer project to work under the umbrella of Madrid City new disrupting democratic structures during the Manuela Carmena mandate. ParticipaLab diagnosis, workshops, conferences, developments and pilot use cases have been of great importance to improve Decide Madrid digital platform and to inspire new possibilities for democratic participation. We will show some of the projects related with collaborative legislation, citizen initiatives and deliberative democracy.

 

4.2 Gooi het op internet en alles komt goed? De goede en slechte kanten van online-wijkbudgetten
Spreker: Ramon van der Does, onderzoeker aan de KU Leuven

In deze workshop verkennen we de goede en slechte kanten van het gebruik van online-wijkbudgetten. We richten ons daarbij op bewoners: Hoe en in hoeverre kunnen zij via internet betrokken worden bij een wijkbudget? Hoe ervaren zij dat zelf? En wat betekent dat voor hoe gemeenten online-wijkbudgetten inrichten? We verkennen deze vragen aan de hand van de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar Duinoord Begroot (een onlinewijkbudget in de Haagse wijk Duinoord).

 

4.3 Digitale participatie in de energietransitie: met Omons een wijkplan maken voor en door de buurt

Spreker: Jan-Jaap Bakker, business ontwikkelaar Omons, en gemeente Eindhoven
De gemeente Eindhoven begeleidt bewoners bij het maken van een wijkplan voor de energietransitie. Het digitale participatieplatform Omons wordt daarbij ingezet om bewoners inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden en wat dat betekent voor hun eigen woning en wijk. Bewoners kunnen via het platform hun voorkeuren aangeven en zo hun stem laten horen voor het wijkplan. In deze sessie gaan we aan de hand van de aanpak in Eindhoven in op de mogelijkheden van digitale participatie in de energietransitie, hoe bewoners geactiveerd kunnen worden via een digitale omgeving en hoe je hierbij de privacy kunt borgen.

 

4.4 Gebruik maken van de denkkracht van een stad

Spreker: Karin Neijenhuis, coördinator communicatiebeleid, Gemeente Breda

De stad maak je samen. Dat vinden ze ook in Breda. Om haar inwoners actief online mee te laten denken bij het maken van plannen voor de stad, startte de gemeente planbreda.nl. Bijkomend voordeel: zo sorteert de gemeente voor op de Omgevingswet.