Update Coronavirus

Vanwege de maatregelen van het kabinet en RIVM tegen het corona-virus gaan al onze congressen tot en met 31 maart helaas niet door. U ontvangt zo snel mogelijk meer informatie.


 

VNG Resilience congres

Sterk staan voor de toekomst. Bouwen aan een gemeente die adequaat kan inspelen op grote vraagstukken, zoals klimaatverandering, cyberveiligheid en samenhang in de samenleving. Daarover gaat het VNG Resilience congres op vrijdag 27 maart van VNG Risicobeheer.

Dealen met risico’s is dagelijkse kost voor gemeenten. Sommige risico’s kun je beheersen of verzekeren, maar de onzekerheden die de toekomst brengt, vragen een weerbare en wendbare organisatie. De grote, wereldwijde, vragen van nu slaan neer in gemeenten. Je moet lokaal zoeken naar oplossingen. Opgaven verbinden, oplossingen verbeelden door vernieuwend te denken. Zoals Albert Einstein zei: ‘We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.’ Dat is het idee van resilience. Rotterdam en Den Haag hebben het als een van de eerste gemeenten als leidend principe omarmd.

Hoe dat in de praktijk werkt? vertellen wethouder Arno Bonte van Rotterdam en wethouder Saskia Bruines van Den Haag u tijdens de plenaire sessie, waar ook oud-burgemeester Jan Mans van Enschede vertelt over de wederopbouw na de vuurwerkramp in Enschede. Peter Glas, Deltacommissaris, deelt zijn ervaringen over het nut en de noodzaak van klimaatadaptatie. Na het plenaire congresdeel zijn er twee rondes met deelsessies over uiteenlopende onderwerpen zoals vluchtelingenopvang, Resilience in de praktijk, veiligheid en beveiliging, en hoe klimaatadaptie en stadsontwikkeling hand in hand kunnen gaan.

Graag nodigen wij van harte gemeentebestuurders, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en raadsgriffiers uit om deel te nemen aan het eerste Resilience Congres.

Wij zien u graag op vrijdag 27 maart in Meeting District in Nieuwegein.

Hartelijke groet,

Chris Ravensbergen,
Directeur VNG Risicobeheer