Van Innovatieve Aanpakken naar de Wijkgerichte Aanpak

In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk. De gemeente weten in 2021 welke wijk wanneer aan de beurt is. Bewoners worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening. Het Klimaatakkoord is in de fase tot 2030 gericht op het zorgen dat we kunnen blijven leren en gaandeweg het handelingsperspectief vergroten.

De Innovatieve Aanpakken bieden aanknopingspunten voor het maken van beleidskeuzes voor het invullen van de regierol van gemeenten in de gebouwde omgeving en de participatie in de wijkgerichte aanpak. Deze aanknopingspunten kunnen worden gebruikt om te bepalen wat je als gemeente kunt doen om te verleiden waar kan, te faciliteren waar nodig, en te verplichten waar het moet.