Uitnodiging bovenregionale bijeenkomsten
‘Mogelijkheden voor werken en leren in het mbo voor werkzoekenden’

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt organiseert in samenwerking met SBB, MBO Raad en het ministerie van SZW een drietal bovenregionale bijeenkomsten waarin we met elkaar verkennen wat de mogelijkheden zijn voor werken en leren in het mbo voor werkzoekenden. Voor mensen in de Participatiewet en mensen met een uitkering van UWV kan scholing een belangrijke opstap zijn naar duurzaam werk. Om het perspectief op duurzaam werk te vergroten biedt het mbo steeds meer mogelijkheden voor werkzoekenden om hun kennis en ervaring aantoonbaar te maken. Naast diplomagericht onderwijs bestaan er nu ook mogelijkheden om certificaten te halen of praktijkervaring aan te tonen met een praktijkverklaring van het mbo.

In deze interactieve bijeenkomst gaan we in op de ervaringen met verschillende mbo-leerroutes en wat de toegevoegde waarde voor werkzoekenden en werkgevers kan zijn. De nieuwe kansen voor werkzoekenden in het mbo vergen ook meer samenwerking tussen partijen uit het onderwijsveld en uit het werk- en inkomensveld. Deelnemers aan de bijeenkomst delen actief kennis en ervaring met elkaar, verdiepen zich in elkaars perspectief en inspireren elkaar met praktijkvoorbeelden en ideeën.