Terugblik Congres Veilig Verder

Resultaten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

‘Investeer in mensen rond gezinnen’

Jarenlang beleid, maar nog steeds daalt het aantal slachtoffers van kindermishandeling niet. Het moet radicaal anders, want 118 duizend mishandelde kinderen per jaar is onaanvaardbaar. 

Die boodschap deelden de sprekers op het congres Veilig Verder op 8 december. Het was de officiële afsluiting van een aantal gezamenlijke programma’s van de VNG en het Rijk voor het verbeteren van de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Nationaal programma
Eén van die programma’s was de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik. De voorzitter, burgemeester Van der Laan van Amsterdam, pleit voor een radicaal andere aanpak. Hij wil dat hiervoor een nationaal programma wordt opgezet.

Wel stappen gezet
Andere sprekers onderschrijven het. Tegelijk maken zij duidelijk dat er wel belangrijke stappen zijn gezet. ‘Het is nog maar kort geleden dat het taboe was om als overheid achter de voordeur te kijken,’ zegt voorzitter Jantine Kriens van de directieraad van de VNG. Voorzitter Jan Laurier van de Federatie Opvang wijst op het regionaal beleid dat gemeenten en de opvangsector samen het gemaakt om huiselijk geweld en kindermishandeling beter aan te pakken. Marieke Kleijboer van het ministerie van VWS benoemt het opzetten van Veilig Thuis en het aanscherpen van de Wet verplichte meldcode.

Investeren in de frontlinie
De keynote speech is van emeritus hoogleraar Opvoedkunde (Universiteit van Amsterdam) Jo Hermanns. Hij pleit voor een drastische verschuiving van middelen van specialistische zorg naar professionals die in de wijk werken binnen gezinnen. 

Meer informatie

Deze programma’s zijn na het congres Veilig Verder afgesloten:

Wij danken je hartelijk voor je aanwezigheid en hopelijk tot een volgende keer!

Partners