De data revolutie is in volle gang. Ook gemeenten beseffen dat de grote hoeveelheid gegevens waarover zij beschikken gebruikt kan worden voor betere beleidsvorming, dienstverlening en handhaving. Maar hoe? 

Naast technische vraagstukken over wijze waarop dat kan, zijn er ook juridische vraagstukken. Veel gegevens in de gemeentelijk context hebben direct of indirect betrekking op (natuurlijke) personen en privacy is mogelijk in het geding. 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is in veel gevallen van toepassing, naast allerlei bestuursrechtelijke regelgeving, zoals de Algemene wet bestuursrecht. Bovendien maken we momenteel de transitie mee van de Europese Privacyrichtlijn (de basis voor de Wbp) naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 volledig van kracht is.

De Masterclass ‘Privacy & Data Science voor gemeenten’ geeft u in een korte tijd een goed overzicht van deze actuele regelgeving zodat u helder voor ogen hebt wat wel en niet kan op het gebied van Data Science in de gemeentelijke praktijk.  

De masterclass start met een korte inleiding over het waarom van zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en behandelt vervolgens de beginselen van de belangrijkste regelgeving die voor u van belang zijn:

- de nieuwe AVG
(nieuwe) instrumenten zoals transparantie en accountability
de gegevensbeschermingseffectbeoordeling
de melding datalekken
de rechten van betrokkenen

De nadruk in de masterclass zal liggen op het aanreiken van een handzaam overzicht van do’s en don’ts in de gemeentelijke Data Science praktijk, waarmee u de privacy gerelateerde vragen rond data science projecten kunt herkennen en beoordelen. 

De masterclass wordt verzorgd door prof. dr. Ronald Leenes, hoogleraar bij het Tilburg Instituut voor Recht, Technologie en Samenleving en betrokken bij de Jheronimous Academy of Data Science (JADS). Hij heeft zowel uitgebreide kennis van het gegevensbeschermingsrecht en van de techniek achter Data Science.