In juni worden zes regionale werkconferenties georganiseerd over actuele ontwikkelingen rond het thema asielzoekers en statushouders.

Tijdens deze werkconferenties bieden wij een podium aan voor dilemma’s, praktijkverhalen, oplossingen en vraagstukken die leven binnen de regio’s. De opzet van de conferenties is overal hetzelfde, de invulling wordt regionaal bepaald. In elk programma is in ieder geval aandacht voor verdieping van een aantal actuele thema’s zoals integratie, nareizigers, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en AMV’ers en ontdekt u hoe u hier concreet uitvoering aan kan gegeven. Kortom, een dag vol inspiratie en praktische handvatten.

De werkconferenties worden georganiseerd door het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid) en het Platform Opnieuw Thuis. Het Platform Opnieuw Thuis en OTAV houden in juli 2017 op te bestaan, maar het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders gaat verder tot mei 2018.

Graag tot ziens op de Werkconferenties: Samen doen, van vluchteling tot inwoner!