Belang informatieveiligheid

De Visitatiecommissie Informatieveiligheid heeft in de afgelopen twee jaar 120 gemeenten bezocht. In haar ronde heeft zij met de colleges en verantwoordelijken over informatieveiligheid gesproken. Centraal in de gesprekken stond het  belang van informatieveiligheid voor een professionele gemeente én daarbij de cruciale rol van college en bestuur. Zowel kleine als grotere gemeenten hebben aandacht gekregen van de Visitatiecommissie. De commissie heeft op 31 mei jongstleden afgerond en legt haar bevindingen en conclusies neer in een eindrapport.

Meer bestuurlijke aandacht en samenwerking

Er moet meer bestuurlijke aandacht komen voor informatieveiligheid, met een hechtere verbinding tussen bestuurder en CISO. De CISO heeft binnen de gemeentelijke organisatie een spilfunctie, om er voor te kunnen zorgen dat de juiste acties worden genomen ten aanzien van de informatieveiligheid. Daarnaast signaleert de commissie dat de blijvende technologische dreiging vraagt om samenwerking tussen gemeenten onderling en mogelijk andere regionale partijen om deze daadwerkelijk blijvend het hoofd te kunnen bieden.