Per 1 oktober 2018 moet overal in Nederland een goed werkende aanpak voor ondersteuning, zorg en opvang van mensen met verward gedrag zijn. Daar wordt al hard aan gewerkt. Dat levert mooie praktijkvoorbeelden op maar ook lastige vraagstukken en bestuurlijke uitdagingen. Hoe gaan overheden en andere ketenpartners daarmee om? En hoe ver zijn we al?

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag en ZonMw laten dit op 5 oktober 2017 zien, aan de hand van de eerste resultaten van de monitor die is uitgevoerd. Hoe staat uw regio ervoor? En hoe ver zijn andere regio’s? Een grote bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, bestuurders, projectleiders, professionals en beleidsmakers die elkaar steeds beter weten te vinden in de gezamenlijke aanpak.

Datum en tijd: Donderdag 5 oktober van 09.30 tot 16.00 uur
Locatie: Media Plaza in de Jaarbeurs in Utrecht


In het programma staan, zoals u van ons gewend bent, de ervaringsdeskundige en de familie en naasten centraal. Daarnaast is er aandacht voor de monitorresultaten met de stand in het land. Onze opdrachtgevers - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Veiligheid en Justitie en de algemeen directeur van de VNG - nemen op deze dag een tussentijdse rapportage van het Schakelteam in ontvangst.

Naast een plenair gedeelte is er ruimte om inspiratie op te doen, informatie te halen en met elkaar in gesprek te gaan. In verschillende ateliers komen onderwerpen aan bod die aansluiten bij de opgave van komend jaar: een introductie in Mental Health First Aid, een theatertraining ‘escaleren’ en verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden om in de wijk te werken aan herstel ondersteunende initiatieven en de verbinding tussen zorg en veiligheid tot stand te brengen.