Nieuwe Toelichting bij het VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden: wat is gewijzigd?

LET OP: DATA GEWIJZIGD
Op 31 mei en op 5 juli 2018 organiseert de VNG twee regionale bijeenkomsten over het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden. Tijdens deze bijeenkomsten praten we u bij over de actualisatie van de toelichting bij het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Wat is gewijzigd en vooral waarom. Het VNG Model AIv zelf is niet aangepast. Het voldoet nog altijd aan de Aanbestedingswet, waaronder de proportionaliteitseisen.

Gemeenten worden tijdens aanbestedingen vaak geconfronteerd met vragen over het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Denk hierbij alleen al aan vragen over aansprakelijkheden en tekortkomingen. In deze bijeenkomst kijken we met een praktische blik naar de wijzigingen in de toelichting. Aan de hand van voorbeelden en casusposities worden contractsbepalingen behandeld, waarbij uiteraard ook de aansprakelijkheidsregeling aan de orde zal komen en hoe deze zich verhoudt tot het proportionaliteitsbeginsel.

Nieuwe uitgave
In de nieuwe uitgave van het VNG Model AIv treft u de geactualiseerde toelichting aan. De toelichting bij het VNG Model AIv is een handreiking voor gemeentejuristen en inkopers om  het VNG Model AIv te kunnen toepassen bij de inkoop van leveringen en diensten. Bij de actualisatie is acht geslagen op jurisprudentie, adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en wijziging van (Europese) regelgeving. Met behulp van input van gemeenten en van het bedrijfsleven is de toelichting geactualiseerd, verduidelijkt en nader uitgewerkt. De toelichting is bovendien voorzien van nieuwe voorbeelden voor alternatieve contractsbepalingen.

Deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen - de nieuwe uitgave van- het VNG Model AIv met de geactualiseerde toelichting als handzame publicatie.

Doelgroep
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeentejuristen en inkopers bij gemeenten.

Data
Donderdagochtend 31 mei 2018: Reehorst, Ede
Donderdagmiddag 5 juli 2018: VNG, Den Haag


Kosten
Deelname aan een bijeenkomst bedraagt € 136,95 (exclusief btw).


Extra informatie
Deze bijeenkomst heeft ongeveer dezelfde inhoud als de deelsessie op de VNG Juridische 2-daagse van afgelopen najaar.