Toezicht in een tijd van integriteitsrisico's, drones en outlaws

Voorjaarscongres Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur
Donderdag 21 juni 2018
Prodentfabriek, Amersfoort 


Op donderdag 21 juni 2018 vindt het jaarlijkse congres van de Vereniging voor Juridische Kwaliteitszorg plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort. De fabriek waar vroeger allerhande poetsmiddelen en tandpasta werden geproduceerd; een inspirerende omgeving om onze kennis op te poetsen.

Het congres heeft dit jaar als titel meegekregen “Toezicht in een tijd van integriteitsrisico’s, drones en outlaws”. Door de jaren heen zien we de focus bij het toezicht in het openbaar bestuur veranderen. Er is steeds meer aandacht voor toezicht, zowel op het handelen van overheidsfunctionarissen als van burgers en bedrijven. De onlangs gemaakte afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen geven hieraan een extra impuls. Zo wordt ondermijnende criminaliteit integraal aangepakt, en worden decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders beter ondersteund om de democratie weerbaarder te maken.

Ondermijning, waarbij onderwereld en bovenwereld aan elkaar gekoppeld worden, is een onderwerp in opkomst. Als juristen krijgen we er steeds meer mee te maken.

Toezicht is er in veel vormen. Als we onze blik naar buiten richten, zijn we al gewend geraakt aan het gebruik van cameratoezicht in de openbare ruimte. De inzet van drones is een nieuw fenomeen waar we als overheid vat op willen krijgen. Daarnaast is in het sociaal domein behoefte aan toezicht op de instanties en organisaties die hulp verlenen. In een paar woorden: de buitenwereld verandert; hoe kunnen we daar met toezicht en handhaving op reageren?

Kortom, in 2018 is toezicht niet terug van weg geweest maar zijn er nieuwe aspecten die onze aandacht vragen. Ons congres wil die kennis graag delen met interessante sprekers en workshops.

Programma en aanmelden
Het thema staat centraal in het plenaire programma en er is aandacht voor tijdens de workshops. U kunt deelnemen aan twee verschillende workshops, klik
hier voor een beschrijving van de workshops. Alle praktische informatie en de inschrijfvoorwaarden vindt u onder Informatie, direct aanmelden kan via het registratieformulier.